מדעי התזונה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי התזונה תואר שני סגל החוג

מדעי התזונה תואר שני סגל החוג

ראש התוכנית:

ד"ר קארן ג'קסון

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' מוריה גולן, פרופ' גידי גרוס, פרופ' סנאית תמיר.

פרופ' חבר:  

 פרופ' דני ברקוביץ', פרופ' ג'מאל מחאג'נה.

מרצה בכיר:    

ד"ר רואי גוטמן, ד"ר דורון גולדברג, ד"ר שריאל היבנר, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר אנדריאה שוכמן-ספיר, ד"ר קארן ג'קסון.

מרצה:

ד"ר סיגל טפר.

מורה בכיר:

ד"ר גליה הלל שפר.

מורים מן החוץ:  

ד"ר יגאל בר אילן, גב' עדי שרעבי-נוב, גב' אורטל תשובה, ד"ר איציק ויינשטיין, גב' איילת ויינשטיין, גב' יוספה כחל, ד"ר אודי כרמי, ד"ר רון מור, ד"ר אלי פיטקובסקי, מר גיא שלמון.