מדעי התזונה תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

מדעי התזונה תואר שני סגל החוג

מדעי התזונה תואר שני סגל החוג

ראש התוכנית:

ד"ר קארן ג'קסון

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' מוריה גולן, פרופ' סנאית תמיר, פרופ' יעקב ויה.

פרופ' חבר:  

פרופ' גידי גרוס, פרופ' דני ברקוביץ', פרופ' ג'מאל מחאג'נה.

מרצה בכיר:    

ד"ר רואי גוטמן, ד"ר דורון גולדברג, ד"ר שריאל היבנר, ד"ר אלון מרגלית, ד"ר אנדריאה שוכמן-ספיר. ד"ר קארן ג'קסון.

מורים מן החוץ:  

ד"ר יגאל בר אילן, גב' עדי שרעבי-נוב, גב' אורטל תשובה, ד"ר איציק ויינשטיין, ד"ר סיגל טפר, ד"ר חן כץ, ד"ר אלי פיטקובסקי, ד"ר אורן רום ,ד"ר גילה רוזן.