מועדי מכינות הקיץ של מרכז חממ"ה לקראת שנה"ל תש"ף : | המכללה האקדמית תל חי

מועדי מכינות הקיץ של מרכז חממ"ה לקראת שנה"ל תש"ף :

מועדי מכינות הקיץ של מרכז חממ"ה לקראת שנה"ל תש"ף :

מועדי מכינות הקיץ של מרכז חממ"ה לקראת שנה"ל תש"ף:

 

 סוג המכינה

 מכינת קיץ למדעי החברה והרוח

 מכינת קיץ במדעים 
 מועד סיום הרשמה  24.05.2019 *  14.06.2019
 הצגת נתוני אנגלית  עד תחילת המכינה  עד תחילת המכינה
 ימי מבדקים  מרץ - מאי  מרץ - יוני
 תאריך תחילת המכינה  30.06.2019  07.07.2019
 תאריך סיום  22.08.2019  22.08.2019

 

 

 

 

 * ההרשמה והגשת הטפסים לעבודה סוציאלית היא עד ה15/5/2019.

 

מכינות קיץ חממ"ה