מוקדים בחינוך | המכללה האקדמית תל חי

מוקדים בחינוך

מוקדים בחינוך

 

1. מוקד חינוך מיוחד

מוקד זה בוחן את תחום החינוך המיוחד דרך גישות חינוכיות-תיאורטיות, ומעניק ללומדים הזדמנות להעמיק את הבנתם בהיבטים החינוכיים בתחומים כגון התפתחות, פסיכולוגיה או פיזיולוגיה. הלימודים עוסקים במגוון הצרכים החינוכיים של אוכלוסיות במצבי חיים מיוחדים. שמקורם בקשיים התפתחותיים, תפקודיים או חברתיים (חינוך במסגרות לטיפול ושיקום עבריינים לדוגמא). בקורסים השונים נלמדות גישות התערבות מסורתיות לצד גישות התערבות אלטרנטיביות.

הלימוד התיאורטי מועשר באמצעות מסגרת של לימודי שדה שיש להם חשיבות מרכזית בתהליך הלימודי של הסטודנט. לימודי השדה נועדו לבחון את הזיקה שבין תיאוריות שנלמדו בהרצאות לבין המתרחש בתנאי השטח.

יודגש כי למרות שהתכנית כוללת תצפיות והתנסויות במסגרות השונות של החינוך, היא מיועדת להקנות ידע בסיסי ומעמיק אך אינה מכשירה מטפלים.

לימודי המוקד כוללים העמקה בתחומים הבאים

 • עקרונות, תיאוריות וגישות בחינוך המיוחד.
 • אפיון חריגות ולקויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות.
 • פיתוח אוריינטציה פסיכו-חינוכית.
 • התפתחות טיפוסית ואב-נורמאלית.

 

2. מוקד  לקויות למידה

בשנים האחרונות חלה התקדמות רבה בהבנת תופעת ליקויי הלמידה ובטיפול בה. ההנחה הרווחת כיום היא כי כ-10%-15% מהאוכלוסייה הם בעלי ליקוי למידה ברמה כלשהי. ליקוי למידה הוא מונח כללי המתייחס לקבוצת הפרעות מגוונת, המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישת השפה הדבורה, בקריאה, בכתיבה, בהמשגה ובשימוש ביכולות מתמטיות, ועוד. לעיתים קרובות ניכרים גם קשיים בתחום הקשב והריכוז ופעלתנות יתר. מקובל כיום להניח כי מקורם הראשוני של כל ליקויי הלמידה הוא הפרעה מולדת בתפקוד הנוירולוגי המוחי.

בשנים האחרונות פותחו כלים מדויקים לאבחון, מדידה וזיהוי הפרופיל האישי של לקוי הלמידה, ובמקביל הולכים ונצברים ידע וניסיון בסיוע לבעלי לקויות למידה. ליקויי למידה מהווים במקרים רבים הכבדה ניכרת על התפקוד במערכת החינוכית והתפקודית, ולכן ההתמודדות עמם דורשת, מלבד הצד הלימודי, גם התחזקות רגשית וחברתית.

הלימודים במוקד יקנו הבנה מעמיקה של מכלול התחומים החיוניים להכרת הנושא, ואלו הם:

 1. תיאוריות וממצאים בחקר המוח
 2. תהליכי חשיבה ולמידה
 3. תהליכי אבחון של ליקויי למידה [ליקויי או לקויי?]
 4. טכנולוגיות חדשות לסיוע
 5. השפעתן של הנורמות החברתיות
 6. עולמו הרגשי והחברתי של לקוי הלמידה
 7. שיטות ודרכים להתערבות טיפולית ועוד

המוקד ייתן בסיס תיאורטי מעמיק בתחום לאנשים המעוניינים להמשיך ללימודים לקראת תארים מתקדמים או ללימודי תעודה בתחום לקויות הלמידה.

תלמידי שנה ג' במוקד יתנסו בלימודי שדה בעבודה עם ילדים בעלי ליקויי למידה, המלווים בהדרכה צמודה. לימודי השדה נועדו לבדוק ולהתנסות בביטויי תיאוריות שנלמדו על תנאי שטח.

יודגש כי למרות שהתכנית כוללת תצפיות והתנסויות במסגרות השונות של החינוך, היא אינה מכשירה מטפלים ומאבחנים.

3. מוקד שילוב אמנויות

המוקד לשילוב אמנויות בחינוך עוסק בתרומתה ובמשמעותה של האמנות לסוגיה למציאות החברתית-חינוכית-פסיכולוגית. במהלך הלימודים נחשפים הסטודנטים לסוגי אמנות שונים תיאטרון, אמנות חזותית-פלסטית, כתיבה ספרותית, תנועה-ריקוד, מוסיקה תוך הצגתם בקשרים תיאורטיים מגוונים מתחום לימודי התרבות, הפסיכולוגיה, החינוך, האנתרופולוגיה והסוציולוגיה. בבסיס הלימודים במוקד התפיסה כי המדיומים השונים של האמנות מהווים כלים חשובים לביטוי עצמי של היחיד/ה, לרכישת מיומנויות וידע, להתבוננות, לבחינה ביקורתית של המציאות החברתית-חינוכית, ולשינוי חברתי. הלימודים במוקד כוללים הכרות רבת פנים עם האמנויות השונות. הכרות עם אמנויות הבמה (תיאטרון תנועה, מחול) כוללת למשל רכישת ידע על אמנות התיאטרון, הכרות עם כלי משחק ותנועה בסיסיים ולמידה ותרגול של אופני שימוש במיומנויות אלה במרחבים חינוכיים ופסיכולוגים שונים. הכרות עם האמנות החזותית כוללת רכישת כלים להתבוננות ביצירות אמנות, ושימוש במיומנויות אלה ללמידת נושאים שונים בהקשרים חינוכיים מגוונים ולבחינת המציאות הרגשית-נפשית של האינדיבידואל. למידה דומה נעשית גם בתחומים כמו מוסיקה, ספרות וכתיבה ועוד. רבים מהשעורים במוקד מערבים כמה תחומי אמנות שונים יחד – משחק, שירה, סיפור, תנועה, ציור - מתוך תפיסה שאינטגרציה בין מדיומים אמנותיים שונים הופכת את החוויה האמנותית למשמעותית ואפקטיבית יותר הן ברמה האסתטית-תרבותית והן ברמה החינוכית פסיכולוגית.הלימודים כוללים קורסים תיאורטיים ומעשיים שמתבוננים על יצירות אמנות כמוצרים תרבותיים-חברתיים; קורסים המלמדים שימוש באמנות בהקשרים חינוכיים ש הסטודנטים הלומדים במוקד רוכשים מבט מורכב על אמנות, הכולל קריטריונים להתבוננות ביקורתית ביצירות, כלים פרקטיים לעשייה אמנותית ומיומנויות בשימוש באמנויות בהקשרים חברתיים, חינוכיים ופסיכולוגים שונים. ניתן אף להרחיב את המיומנויות והלמידה תוך יציאה לשטח, במסגרת המחלקה ללימודי שדה. סטודנטים של המוקד יזכו להתנסות בעבודה אמנותית בהקשרים חינוכיים שונים, בתי ספר, מתנסים, מוסדות שיקומיים, בתי כלא, מוסדות פסיכיאטרים ועוד. 

ההעמקה הרב ממדית בשימושים שונים באמנויות מספקת לסטודנטים כלים ותובנות שיהפכו אותם לאנשי חינוך יצירתיים, מעמיקים ורחבי אופקים בעלי יכולות ייחודיות ויוצאות דופן.

הלימודים במוקד יתנהלו בשלושה תחומים:

 1. אמנות חברה ותרבות – במסגרת זו ילמדו הסטודנטים מגוון של תיאוריות תרבות וירכשו ידע תיאורטי ויישומי על מדיומים אמנותיים שונים
 2. אמנות בהקשרים חינוכיים – ערוץ זה יפרוס בפני הסטודנטים תיאוריות, מתודות ושימושים שונים באמנויות במסגרות חינוכיות שונות פורמליות ולא פורמליות
 3. אמנות ופסיכולוגיה – במסגרת זו ילמדו הסטודנטים תיאוריות ומתודות לשימוש באמנות למען קידום רווחתו הנפשית/רגשית של היחיד.

הלימודים במוקד מתמקדים:

בתיאוריות סוציולוגיות על היחסים בין אמנות תרבות וחברה.

בתיאוריות על השימוש באמנות במרחבים חינוכיים.

בתיאוריות פסיכולוגיות על השימושים באמנות.

בהתנסויות שונות בשימוש באמנות בהקשרים שונים.

4. מוקד חינוך חברתי ומנהיגות

מטרת המוקד לעצב אנשי חינוך שיהיו בעלי כישורים אקדמיים נאותים להוביל מהלכים חינוכיים שיגבירו זהויות ומודעויות ובד בבד יסייעו למיתון מתחים ולהגברת ההבנה והקבלה ההדדיים. צרכים אלה מקבלים ממד עמוק יותר בסביבה הגלילית הפריפריאלית והפלורליסטית, הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך הבלתי פורמלי. איכותו של המוקד, בשילוב עם הביקוש ההולך וגדל לאנשי חינוך בתחומי הידע שהוא מעניק, מבטחים לבוגריו יכולת להשתלב בתפקידי חינוך מגוונים כמו גם להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים. 

 • המוקד מעוצב מתוך ראיית על, כאשר תחומי הלימוד הפרטניים יותר נגזרים מראיה זו.
 • המוקד מכוון לסביבה הישראלית ובמיוחד הגלילית (השילוב הגלילי: דרך לימודי השדה).
 • המוקד מושתת על ארבעה תחומי ידע עיקריים:
 1. תרבות וחינוך.
 2. היבטים ארגוניים-מוסדיים של החינוך (בהתייחסות לחינוך פורמלי ולחינוך קהילתי בלתי פורמלי).
 3. ריבוד חברתי וחינוך.
 4. שסעים חברתיים וחינוך.

קהל היעד

במסגרת קהל יעד הניתן למנות מדריכים חברתיים בכל הרמות, ממתנ"סים ועד לתנועות נוער, מחנכים בתנועה הקיבוצית ובסביבה הדתית-לאומית, מחנכים בסביבות מיעוטים ובקרב אוכלוסיות עולים חדשים, אנשי צבא, מרכז "יובלים", פרויקט "אתגרים" וכדומה.

 

 

מסלול : סיוע ושיקום באמצעות האמנויות בחינוך לקראת לימודי טיפול באמצעות אמנויות

ראש המסלול : גב' ויויאנה מלמן
יועצת אקדמית : ד"ר שרון שניר

המסלול החדש במוקד לשילוב אמנויות מיועד עבור סטודנטים חד חוגיים בחוג לחינוך, המתעתדים ללמוד תואר שני בטיפול באמצעות אמנות באחד מהמסלולים הקיימים בארץ. המסלול ילמד כמסלול בפני עצמו בתוך החוג לחינוך, ויעניק לבוגריו תואר ראשון בחינוך. הוא יתן ידע תיאורטי ומעשי הנחוץ לסטודנטים לחינוך בכלל, ולמיועדים למקצועות הטיפול באמנויות בפרט. המוקד לחינוך מיוחד יקנה לסטודנטים היכרות עם אוכלוסיות שונות, בעוד הלימודים במוקד לשילוב אמנויות יתנו להם רקע רחב והיכרות עם האיכויות המייטיבות של האמנות בהקשרים חינוכיים, טיפוליים וחברתיים. 

בנוסף לכך, המסלול מאגד בתוכו את עיקרי הקורסים הנדרשים כקורסי רקע חובה במסלולי הכשרת המטפלים, כך שכמעט לא ידרשו לקורסי השלמה. קורסים אלו כוללים בתוכם קורסים בפסיכולוגיה ובמתודולוגיה, וכן 12 נ"ז, שהן 300 שעות אמנות מעשית, בציור, רישום ופיסול, במסגרת המכון לאמנויות במכללה, וכחלק אינטגרלי מהתואר הראשון[1].

חשוב לציין כי מוסדות הכשרת המטפלים כפופים כולם לחוקי המל"ג, אולם, מעבר ל-300 שעות האמנות הכוללות לימוד רישום, ציור ופיסול, כל מוסד יכול להחליט בעצמו על מהותן ותוכנן של 200 שעות אמנות נוספות הנדרשות מהסטודנטים. מאחר ואין אחידות בנוגע לתוכנן של 200 שעות אלו, באחריותו של כל סטודנט לברר במוסד בו הוא רוצה ללמוד מה דרישות המוסד, ולדאוג להשלמת שעות אלו.

קהל היעד                                                            

סטודנטים חד חוגיים לחינוך המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות[2].

 

 

[1] שכר הלימוד למסלול זה כולל תשלום נוסף

[2] סטודנטים שיסימו את המסלול ולא ימשיכו לתואר שני בטיפול באמנות יוכלו להמשיך כסטודנטים אחרים ללמוד לתעודת הוראה או לתואר שני בחינוך.

. מספר הסטודנטים בתכנית מוגבל לכ-25 סטודנטים מקסימום.