מחשבון מלגות | המכללה האקדמית תל חי

מחשבון מלגות

מחשבון מלגות

אנא השלם את הנתונים הבאים:

מספר נפשות :
נתוני הכנסה ברוטו :