מיקומי המצלמות במכללת תל חי

מיקומי מצלמות

מיקומי מצלמות

מצ"ב טבלה אודות מיקומי וכמות המצלמות במכללה האקדמית תל-חי -

קמפוס מערבי

 

קמפוס מזרח

 

מעונות

 

מבנה/ אזור

כמות

 

מבנה/ אזור

כמות

 

מבנה/ אזור

כמות מצלמות

 

שער עליון

3

 

שער כניסה ראשי

2

 

בניין 3

1

 

שער ראשי

2

 

חצר משק

1

 

בניין ראשי

1

 

בניין 1 הנהלה

2

 

שער דרומי

1

 

רחבה מרכזית

1

 

בניין 3

2

 

בניין 2

7

 

שער מערבי

1

 

בניין 4

1

 

בניין 3

3

 

בניין ראשי

1

 

בניין 5

2

 

בניין 4

4

 

בניין מרכזי

1

 

בניין 6

2

 

ספריה

1

 

שער דרומי

1

 

בניין 7

1

 

אמפיתיאטרון

2

 

בניין מרכזי

1

 

מבנה 12 – מרכז אקדמי+ מדור בחינות

2

 

כיתות

9

 

שער צפוני

1

 

מבנה 13 הנה"ח

2

 

קפיטריה

11

       

מנהרה

4

             

בניין 5 טכנולגית

5

             

קפיטריה

5