מי אנחנו | המכללה האקדמית תל חי

מי אנחנו

מי אנחנו

רקע:

"אקדמיה בכיכר" היא יוזמה חברתית באצבע הגליל לה שותפים מגוון גופים ואנשים, מרצים, סטודנטים ואנשי האזור המבקשים להחזיר את האקדמיה אל הציבור הרחב, אל כיכר העיר ומחוץ לקירות בהן היא לא פעם מסתגרת כיום. "אקדמיה בכיכר" צמחה מתוך מאהל המחאה קרית שמונה, כאשר הסטודנטים הפנו את הביקורת שלהם פנימה, אל המכללה האקדמית תל חי בה הם לומדים, וביקשו אחר ידע אקדמי יותר ביקורתי, שיתופי ושיוויוני*, המגביר את ממדי ודרגות החופש בחייהם של הלומדים והמלמדים כאחד.   
חזון: אקדמיה מעורבת, החורגת מגבולותיה המסורתיים ומייצרת דיאלוג משתף, שוויוני וביקורתי סביב ידע המחבר בין אנשים מקבוצות שונות ורלוונטי לחייהם של הלומדים והמלמדים כאחד.

* יש לשים לב למשמעות המילה 'שיוויוני' בהקשר זה: אין כאן נסיון לטשטש את מגוון ההבדלים החשובים בין הלומד/ת למלמד/ת אלא לשאוף שההבדלים הללו לא יבססו מערכת קבועה וקשיחה של היררכיה: מי שמלמד היום יכול להיות הלומד בקורס מחר ואין הכרחי בתואר או דרגה רשמיים כדי ללמד אלא רק מומחיות, רצון לשתף בידע ויכולת לבנות וללמד קורס שיעמוד בביקורת עמיתים קפדנית.

מטרות:  
1.    בניית קהילה לומדת, המייצרת מפגש מעשיר, משתף ומעצים בין אנשים מקבוצות מגוונות. 
2.    אינטראקציה מכוונת ידע המעודדת שיח אחר- מעורב ושיתופי- בכיתה, בקהילה ובמחקר.
3.    צימצום פערי ידע, מתוך כוונה כנה לסייע במזעור פערים חברתיים לעתיד.
4.    קבלת ידע, הכרה וכלים תיאורטיים וישימים, שיסייעו להתמודדות טובה יותר בחיי הלומדים.
5.    עשייה משותפת במהלך הקורס ואחריו.
6.    גירוי אינטלקטואלי ללומדים להעמיק את ידיעותיהם באחד או יותר מהנושאים כדרך חיים.