מכינת חיזוק במתמטיקה

מכינת חיזוק במתמטיקה

מכינת חיזוק במתמטיקה

מטרה:

מכינת ריענון במתמטיקה למכינת מדעים ומדעי המחשב.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת בגרות מלאה.

נדרש ציון במתמטיקה 3 יח"ל: 75-84 או 4-5 יח"ל בציון 55-59.

למועמדים לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 3 יח"ל מתמטיקה של 85 ומעלה.

בעלי זכאות לדיפלומת הנדסאים בממוצע 75 ומעלה מתחום בעל זיקה ישירה למדעים המדויקים וציון מתמטיקה במסגרת הנדסאים של 75-84 בכפוף לתעודת בגרות מלאה.

מועדי פתיחה:

מועד קיץ: מאי.
מועד סתיו: ספטמבר.

משך הלימודים:

4 שבועות.

מקצועות הלימוד:

מתמטיקה.

תעודה:

תעודת סיום מכינה.

סיום המכינה בציון 85 ומעלה מקנה תנאי קבלה למכינה המדעית המרוכזת.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 90 ומעלה כתנאי לקבלה למכינה למדעי המחשב.