מכינת חיזוק במתמטיקה

מכינת חיזוק במתמטיקה

מכינת חיזוק במתמטיקה

מטרה:

מכינת ריענון במתמטיקה למכינת מדעים ומדעי המחשב.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת בגרות מלאה.

למדעים: נדרש ציון במתמטיקה 3 יח"ל: 75- 84, או 4-5 יח"ל בציון 55- 59.

למדעי המחשב: נדרש ציון במתמטיקה 3 יח"ל בציון 85 ומעלה, או 4 יח"ל בציון 55- 69, או 5 יח"ל בציון 55- 59.

בעלי זכאות לדיפלומת הנדסאים בממוצע 75 ומעלה מתחום בעל זיקה ישירה למדעים המדויקים וציון מתמטיקה במסגרת הנדסאים של 75- 84 בכפוף לתעודת בגרות מלאה.

מועדי פתיחה:

מועד קיץ: מאי.
מועד סתיו: ספטמבר (רק למדעי המחשב).

משך הלימודים:

4 שבועות כולל בחינות.

מקצועות הלימוד:

מתמטיקה.

תעודה:

תעודת סיום מכינה.

סיום המכינה בציון 85 ומעלה מקנה תנאי קבלה למכינה המדעית המרוכזת.

לחוג למדעי המחשב נדרש ציון 90 ומעלה כתנאי לקבלה למכינה למדעי המחשב.