מכינת מדעים במכללת תל חי

מכינת מדעים מרוכזת

מכינת מדעים מרוכזת

מטרה: 

מיועדת לריענון / השלמת ידע מדעי בסיסי, או לחסרי תנאי קבלה לחוגי מדעים, המעוניינים להמשיך לימודיהם בחוגי הפקולטה למדעים.

תנאי קבלה: 

בעלי תעודת בגרות מלאה, בממוצע 80 ומעלה. 

ציון במתמטיקה 3 יח"ל: 85, 4-5 יח"ל בציון 60 ומעלה.
בעלי 3 יח"ל מתמטיקה בציון 75 ומעלה ידרשו במכינת חיזוק מתמטיקה.

מועד פתיחה: 

מועד קיץ: יוני/יולי.

משך לימודים: 

מכינה אינטנסיבית של כ-3 חודשים.

מקצועות הלימוד: 

לכל חוגי מדעים: מתמטיקה מורחבת, ומבואות בכימיה, בפיזיקה ובביולוגיה.

תעודה: 

תעודת סיום מכינה.

בוגרי המכינה בציון 80 ומעלה יוכלו להתקבל ללימודים בחוגים השונים בפקולטה למדעים במכללה האקדמית תל חי.

בוגרי המכינה למדעי התזונה בציון 85 ומעלה יוכלו להתקבל ללימודים בחוג למדעי התזונה.

* פתיחת המכינה מותנה במספר מתקבלים.

* נתון לשינויים.