מכינת 30 +

מכינת 30 +

מטרה: מיועדת לבני 30 ומעלה, המעוניינים בהמשך לימודים אקדמאיים בפקולטה למח"ר במכללת תל חי.

תנאי קבלה:

בעלי תעודת סיום של 12 שנות לימוד ומעלה.

מועדי פתיחה: 

מועד סתיו: אוקטובר.

מועד קיץ: מאי.

משך לימודים: 

סימסטר אחד, הלימודים מתקיימים בשעות הערב (לרוב).

מקצועות הלימוד: 

אנגלית מתחילים, מתמטיקה בסיסית, מיומנויות אקדמיות, משטר מדינת ישראל ויישומי מחשב.

תעודה:

תעודת סיום מכינה.

מחליפה תעודת בגרות לצורך קבלה ללימודים בפקולטה למח"ר במכללה האקדמית תל חי בלבד. קבלה על פי דרישות חוגיות.

* פתיחת המכינה מותנה במספר מתקבלים.

* נתון לשינויים.