מלגות בתל-חי | המכללה האקדמית תל חי

מלגות בתל-חי

מלגות בתל-חי

רשימת מלגות  –שנת תשפ"א

מלגת משרד החינוך

מלגת משרד החינוך מיועדת לסטודנטים מן המניין לתואר ראשון.

קבלת המלגה מותנית בשכלול הקריטריונים הבאים: מצב כלכלי, מצב משפחתי, מספר אחים ואחיות, גיל, אזור מגורים, מגבלות של נכות רפואית, מגורים, שירות צבאי/לאומי, משך הלימודים, מה לומדים, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי, היקף הסיוע החיצוני ועוד.
גובה המלגה: המלגה של 4,000 או 6,240 או 12,500 ₪ .תלוי ברמת הדרוג של הסטודנט .

מלגה סוציו-אקונומית מכללת תל חי

מלגה זו מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון וסטודנטים/יות לתואר מוסמך המגיעים מרקע סוציו-אקונומי נמוך.

לסטודנטים לתואר ראשון תנאי נוסף לזכאות למלגה הוא ביצוע פעילות חברתית.

את הבקשה יש להגיש למדור מלגות במכללת תל חי בין החודשים יולי-נובמבר .

הקרן לעידוד השכלה גבוהה בפריפריה

במסגרת התיקון לחוק קליטת חיילים משוחררים, התשע"א-2011 הוקמה קרן לעידוד השכלה גבוהה. הקרן תעניק הטבה בגובה שכר לימוד בסיסי עבור שנת הלימודים הראשונה לתואר בוגר.

תנאים כלליים:

שרות סדיר בצה"ל / שירות לאומי/ שירות אזרחי

המענק מיועד רק לסטודנט/ית  שנכון לתאריך ההרשמה למכללה לשנה א' טרם מלאו 5 שנים מיום השחרור שלו/ה  מהשרות הסדיר.

משך שירות עפ"י הנדרש בתקנות החוק:

א. חיילים וחיילות ששוחררו בכבוד.

ב. בוגרי שירות לאומי שהשלימו לפחות 23 חודשי שירות.

ג. בוגרי שירות אזרחי שהשלימו 12 חודשי שירות.

גובה המענק- מענק עד כ 10,200 ₪

מלגת "ממדים ללימודים"

המענק מיועד ליוצאי צבא לוחמים בלבד שהתגייסו לצה"ל החל מתאריך 1/7/2013

סיוע ללימודי תואר אקדמי לחיילים משוחררים. 
נועד לעודד ולאפשר לחיילים משוחררים ללמוד תואר אקדמי או מקצוע ובכך לרכוש השכלה או מיומנויות, שיסייעו להם להשתלב באופן מיטבי בחיים האזרחיים.

פרטים מלגאים באתר הקרן להכוונת חיילים משוחררים או במוקד הקרן 03-7776770.

סכום המענק:

מענק בשנה א – מענק בסכום של כ 10,200ש"ח.

מענק בשנים ב' - ג'  – מענק בגובה של שני שליש מגובה שכ"ל בסיסי 

תכנית המלגות IMPACT   

זכאים: חיילים משוחררים שסיימו שרות צבאי מלא ותקין ,לוחמים או תומכי לחימה עד דרגת סגן (עד שנתיים בקבע).

תחילת הלימודים -עד 5 שנים משנת השחרור מצה"ל.

המלגה מיועדת על בסיס מצב סוציו-אקונומי קשה.

גובה המלגה: 4,000$ לכל שנת לימוד, בהתאם למשך התואר.

פעילות תמורת המלגה: 130 שעות התנדבות לקהילה בכל שנת לימוד, ב 15 ארגוני התנדבות איתם הקרן עובדת.

איך נרשמים? באתר של אימפקט.

פתיחת הרשמה- 1 במרץ

סיום הרשמה - 30 במאי

הערה: גם סטודנטים שנה א' במכללה העונים לכל הקריטריונים יוכלו להגיש בקשה למלגה .

קישור לאתר: https://fidfimpact.org/

מלגות קרן קציר

תכנית "משכילה" של קרן קציר מייסודה של קרן רש"י מעניקה מלגות לאמהות יחידניות (עד גיל 45, גיל ילדים עד 18) לצורך לימודים לתואר ראשון, במטרה לסייע להן ללמוד במסגרת אקדמית, לרכוש השכלה ולהשתלב בתעסוקה באופן שיביא לשיפור ברמת חייהן. התכנית מעניקה מימון של שכר הלימוד עד 10,000 בשנה ובנוסף מלגת קיום בסך 6,000 ש"ח בשנה. עוד כוללת התכנית ליווי אישי וכן סיוע בלימודים חונכויות ומרתונים ובמידת הצורך אף ייעוץ אישי במהלך הלימודים.

תכנית מימון לסטודנטים חסרי עורף משפחתי: התכנית מיועדת לצעירים בגילאי 18-26 בשנה א' ( כחריג גם שנה ב') ללימודיהם, חסרי עורף משפחתי  (מסיימי פנימיות אומנה או רווחה / שהוצאו מהבית בשל חוסר מסוגלות הורית/ זכאי קצבת ילד נטוש/ צעירים חסרי מעמד / בוגרי מסגרות חרדיות שחזרו בשאלה / בוגרי פרויקטים של הרווחה כמו גשר לעצמאות, בוגרי יתד, מרכז מעשה, ילדים בסיכוי וכו') .

סט' שימצא זכאי/ת לתוכנית יהיה זכאי/ת למלגת שכ"ל בסך 10,000 ₪ לשנה וכן למלגת קיום בסך 7,000 ₪ לשנה ולמימון חונכויות ומרתונים.

מלגת אִרתקא לתואר ראשון לבני החברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית

הרשמה למלגה פתוחה עבור סטודנטים שנה א' לתואר ראשון מהחברה הערבית, דרוזית וצ'רקסית. הזוכים במלגה יבחרו על פי מצב סוציואקונומי ודירוג תחום הלימודים של הסטודנט. כל סטודנט אשר יזכה במלגה יקבל 10,000 ₪ בשנה הראשונה והשנייה ללימודיו ו5,000 ₪ בשנים התקניות הנותרות לתואר (ולא יותר מארבע שנים).

*על כל שנת עבודה שתשלימו במקום העבודה הנכם זכאים למלגת עידוד של 5000 ₪ (לתקופה של 3 שנים. סה"כ 15,000 ₪).

פרטים ומידע על הגשת מועמדות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן.

תקופת הרישום למלגה לתש"פ: בתחילת חודש ינואר .

נא להתעדכן באתר הקרן באינטרנט.

קרן מכבים -ליוצאי איראן  ויוצאי אתיופיה

מלגה ליוצאי איראן - מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון או שני במוסד אקדמי מוכר, אשר ביצעו שירות צבאי או לאומי מלא ממוצא איראני שגילם מעל 30 והכנסות הוריהם לא מעל 12,000 ₪ ברוטו.

מלגה ליוצאי אתיופיה - סטודנטים הלומדים לימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון) , לסט' ששירתו בצבא או שרות לאומי (שנה אחת לפחות),גיל מירבי 30.מצב סוציו' נמוך.

פעילות תמורה המלגה: אין

הרשמה: www.maccabim.org 

הרשמה תחל בתחילת חודש ינואר (ההרשמה לרוב נסגרת בסוף חודש פברואר).

מלגות פעילות חברתית

עמותת איילים

עמותת איילים מעניקה מלגות לימודים למתגוררים באחד מכפרי איילים בנגב או בגליל בתמורה להשתלבות בפעילות חברתית.

כל סטודנט/ית בעמותה מקבל/ת מלגה כוללת על סך 10,000 ש"ח. כמו כן הסטודנט מקבל מגורים מוזלים באחד מכפרי איילים.

זכאים: סטודנטים שסיימו שרות לאומי/צבאי מלא הלומדים באחד המוסדות שמוכרים ע"י המל"ג.

פעילות תמורת המלגה: תכנית לקבלת מלגה מלאה – 300 שעות שנתיות של עשייה למען הקהילה הכוללת: 6 שעות שבועיות של עשייה ממוקדת במוקד פעילות ו -100 שעות שנתיות ליוזמות ופרויקטים.

הרשמה: באתר העמותה באינטרנט.

פר"ח פרויקט חונכות

זכאים: פר"ח מיועד לסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות.

גובה המלגה: הפעילות בפר"ח מזכה את הסטודנטים במלגה בסך 5200 ₪ עבור 120 שעות פעילות ובנוסף החזר נסיעות עד לגובה חצי חופשי חודשי.

פעילות תמורת המלגה: כן.  ישנו מגוון חונכויות אישיות ופרויקטים קבוצתיים שמוצעים.

הרשמה: דרך אתר פרח באינטרנט, ההרשמה נפתחת בתחילת חודש ספטמבר.

מלגת תוצרת הארץ

מלגת פעילות בקרית שמונה או חצור. מדובר בפעילות בקהילה של 8 שעות שבועיות (סה"כ כ 240 שעות )

במהלך התואר או לפניו עוברים לגור בערים בפריפריה הגיאו-חברתית, הופכים לחלק פעיל מהקהילה המקומית ויוצרים סביבת חיים משמעותית.

במסגרת התכנית הסטודנטיאלית מקבל כל משתתף מלגה (לטובת שכר לימוד ודירה) עד 16,000 ₪. 

בתמורה, נדרש מהסטודנט לקחת חלק בשלושה תחומים מרכזיים:
א. מגורים בעיר
ב. השתתפות בערב קהילה אחת לשבוע
ג. הובלת מיזם חברתי יחד עם חברי הקהילה בהתאם למיפוי צרכים עירוני

מיועד לסט' המתחילים שנה א' ולסטודנטים שנים ב-ג בעלי יתרת לימודים של שנתיים לפחות .

ההרשמה באתר האינטרנט, הרשמה החלה בחודש מאי.

פרויקט סחל"ב

תאור המלגה:  
- יישום של חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביוח"א (יום לימודים ארוך) משרד החינוך והתרבות.
- בתמורה למלגת לימודים מחויבים הסטודנטים לקיים פעילות חינוכית בהיקף של 4 שעות שבועיות.
- פעילויות הסטודנטים יהוו חלק ממערכת השעות הקבועה של בית הספר / גן כחלק מיום הלימודים ("שעות רוחב").
- פעילות הסטודנטים הינה פעילות העשרה ולא תחליף או תגבור של אנשי המקצוע בביתה ספר / גן, ומהווה משאב נוסף התורם למוסד החינוכי.
* מי זכאי להגיש מועמדות?
סטודנטים הלומדים לתואר ראשון (לא לימודי תעודה) במוסד מוכר להשכלה גבוהה.
הרשמה לתוכנית דרך אתר סחלב, ולאחר מכן הרשמה למיונים עצמאית דרך האתר.
* גובה מלגת סחלב:
60% משכר הלימוד האוניברסיטאי באותה שנה .

ההרשמה: ההרשמה נפתחת ב 1/5 ומסתיימת תוך כחודש.

מלגות התאחדות הסטודנטים

זכאים: סטודנט שעבר ראיון אישי והכשרה.

גובה המלגה: 5000-6000 ₪.

פעילות תמורת המלגה: 120 שעות פעילות בין החודשים נובמבר-יוני .

באחד מהפרויקטים הבאים:

הפרויקט הלאומי-בירור זכויות ניצולי שואה ותיעוד סיפורם האישי.

פרויקט חונכות-מערך חונכות לגמלאים בדרך של מתן הרצאות לא פורמאליות.

תיאטרון קהילתי (מיועד לסטודנטים מתחום אומנויות הבמה).

חינוך לאומנות (מיועד לסטודנטים מתחום האומנות).

פרויקט מחשבים ועוד....

הרשמה: מילוי טפסים אישים באתר התאחדות הסטודנטים הארצית.

דרכי התקשרות: מזכירות התאחדות הסטודנטים. דוא"ל: office@nuis.co.il טל: 03-6093330.

הגשת בקשה למלגה: תחל בחודש ספטמבר.