מסלולים ומוקדים בחינוך | המכללה האקדמית תל חי

מסלולים ומוקדים בחינוך

מסלולים ומוקדים בחינוך

המוקד לשילוב אמנויות בחינוך

המוקד לשילוב אמנויות בחינוך עוסק בתרומתה ובמשמעותה של האמנות לסוגיה למציאות החברתית, החינוכית והפסיכולוגית. בבסיס הלימודים במוקד עומדת התפיסה כי סוגי המדיה השונים של האמנות מהווים כלים חשובים לביטוי עצמי של היחיד/ה, לרכישת מיומנויות וידע, להתבוננות, לבחינה ביקורתית של המציאות החברתית-חינוכית, ולשינוי חברתי.

הלימודים במוקד כוללים הכרות רבת פנים עם האמנויות השונות. הכרות עם אמנויות הבמה (תיאטרון תנועה, מחול) כוללת למשל רכישת ידע על אמנות התיאטרון, הכרות עם כלי משחק ותנועה בסיסיים ולמידה ותרגול של אופני שימוש במיומנויות אלה במרחבים חינוכיים, תרבותיים ופסיכולוגיים שונים.

הכרות עם האמנות החזותית כוללת רכישת כלים להתבוננות ביצירות אמנות, ושימוש במיומנויות אלה להוראה וללמידה של נושאים שונים בהקשרים חינוכיים מגוונים, ולבחינת המציאות הרגשית-נפשית של האינדיבידואל. למידה דומה נעשית גם בתחומים כמו מוסיקה, ספרות וכתיבה ועוד.
רבים מהשעורים במוקד משלבים כמה תחומי אמנות שונים יחד– משחק, שירה, סיפור, תנועה, או ציור.  מתוך תפיסה שאינטגרציה בין סוגי מדיה אמנותיים שונים הופכת את החוויה האמנותית למשמעותית ואפקטיבית, הן ברמה האסתטית-תרבותית והן ברמה החינוכית והפסיכולוגית.

הלימודים במסגרת המוקד כוללים היבטים תיאורטיים והתנסות מעשית. הם כוללים קורסים שמתבוננים על יצירות אמנות כביטויים תרבותיים-חברתיים; קורסים המלמדים שימוש באמנות בהקשרים חינוכיים שונים וקורסים העוסקים בדרך שבה הופכות האמנויות לכלים לביטוי עצמי ומייצרים רווחה פסיכולוגית.

הסטודנטים הלומדים במוקד רוכשים מבט רחב ומורכב על אמנות, הכולל קריטריונים להתבוננות ביקורתית ביצירות ומיומנויות לשימוש באמנויות בהקשרים חברתיים, חינוכיים ופסיכולוגים שונים. ניתן אף להרחיב את המיומנויות והלמידה תוך יציאה לשטח, במסגרת המחלקה ללימודי שדה. סטודנטים זוכים להתנסות בעבודה אמנותית בהקשרים חינוכיים שונים, בתי ספר, מתנסים, מוסדות שיקומיים, בתי כלא, מוסדות פסיכיאטרים ועוד. 

ההעמקה הרב-ממדית בשימושים שונים באמנויות מספקת לסטודנטים כלים ותובנות שיסייעו להם להיות לאנשי חינוך רחבי אופקים, יצירתיים ורב-תחומיים.

קורסים לדוגמה:

 • מוזיקה, תרבות ורגש-
  ד"ר תמיר הוד

החברה הישראלית מורכבת מקבוצות אוכלוסייה ומקהילות שונות ומגוונות. עליות שהגיעו מרחבי העולם, יחד עם אוכלוסיות שחיות כאן דורות רבים, יצרו פסיפס תרבותי עשיר ומרתק.   המוסיקה הינה חלק בלתי נפרד מאותן תרבויות המרכיבות פסיפס זה. לזאת יש להוסיף תהליכים חברתיים ותרבותיים שהם תולדה של חיים משותפים הכוללים השפעות תרבותיות הדדיות. בין אם היא אינסטרומנטלית ובין אם היא מלווה בטקסט, מהווה המוסיקה אמצעי בעזרתו אנו יכולים להקשיב לסיפוריהן של אותן קבוצות וקהילות. היכרות עם יצירות מוסיקליות, המשקפות תרבויות שונות,  כוללת את האפשרות להבין טוב יותר את החברה הסובבת אותנו ובתוך כך גם את השונות, הקונפליקטים והמתיחות, המאפיינים חברה הטרוגנית זו. פעמים רבות  הנכונות לדעת ולהבין 'מהיכן מגיעים שכניי' עשויה לתרום תרומה משמעותית לתהליך המעודד אימוץ  ערכים של פלורליזם, שוויוניות וסובלנות. הקורס כולל יצירות מוסיקליות מגוונות וטקסטים רלבנטיים שיתנו להם הקשר ופרשנות, והוא מזמן השתתפות פעילה של הסטודנטים, בעיקר בכל הנוגע לבחירה בטקסטים המוזיקליים בהם נעסוק. את מה שנלמד בקורס ניתן בהמשך להעביר גם במסגרות חינוך שונות של ילדים, בני נוער וקבוצות גיל נוספות ובכך לעורר בהם סקרנות כלפי תרבויות שונות ופתיחות כלפי אלו הבאים מרקע שאינו הרקע שלי.

 • תרבות חזותית ואוריינות חזותית בתקופה העכשווית-
  ד"ר יערה גיל גלזר

הקורס יעסוק במאפייניה של התרבות החזותית העכשווית, ובאוריינות החזותית ככלי חינוכי חיוני ומשמעותי להבנתה. המושג "תרבות חזותית" מתייחס לכל דימוי חזותי שהוא תוצר של תרבות מסוימת – המשקף היבטים שונים שלה ואף משפיע עליה. חקר התרבות החזותית עוסק בדימויים חזותיים, בנסיבות ובאופני הייצור/יצירה שלהם, בזירות התצוגה השונות שלהם, בגלגוליהם השונים בחברה ובתרבות, ובתגובות של קהלים שונים אליהם. אוריינות חזותית היא היכולת להבין, לפענח, לבקר וליצור דימויים ומסרים חזותיים. זוהי אחת המיומנויות החשובות במאה ה-21, שבה הדומיננטיות של דימויים חזותיים בתרבות הינה בולטת יותר מבכל תקופה אחרת בהיסטוריה.
הקורס יתמקד בדוגמאות חזותיות מסוגי מדיה שונים (צילום על סוגיו השונים, קולאז', כרזות, קומיקס, יצירות אמנות כמו ציור, פיסול, מיצב, מיצג, קולנוע, ועוד) – שתכניהן מייצגים סוגיות מרכזיות בחברה ובתרבות העכשוויות בעולם המערבי ובישראל. הדוגמאות ינותחו וייבחנו באופן ביקורתי בהקשרים שונים, ויתנו לסטודנטיות/ים כלים לניתוח ולבחינה של תרבות חזותית. הקורס ילווה בתיאוריה של תרבות חזותית ושל אוריינות חזותית, ובמקורות חזותיים רבים.

 • חומרי היצירה בעבודה החינוכית-
  ד"ר שרון שניר

מטרת הקורס הינה היכרות עם חומרי יצירה שונים, ובחינה של איכויותיהם כגורמים מתווכים בהשגת מטרות חינוכיות. לצורך כך, הסטודנטים והסטודנטיות יתנסו בעבודה עם חומרי יצירה שונים ויתעדו את המפגש האישי עם החומר. במקביל, יערכו מחקר קטן, ויכתבו את העבודה הסופית על ראיון עם יוצר או על  תצפית ביצירה בעזרת עקרונות התיאוריה.

 

המוקד לחינוך חברתי ומנהיגות

תהליכים חברתיים, פוליטיים, טכנולוגיים וסביבתיים, כגון גלובליזציה, קפיטליזם מואץ, התחזקות הרשתות החברתיות, מחאות  נגד המשבר הסביבתי ו-ME TOO, מחשוב נרחב ומגפה כלל עולמית, מזמינים לחקור ולהבין תהליכים חינוכיים בעולם משתנה. במקביל מתחזק הצורך להבין כיצד שדות חינוכיים - כלים, מסגרות, שחקנים -  משתתפים ותורמים לשינויים חברתיים, פוליטיים וסביבתיים.

כדי לבחון יחסים מורכבים אלה מוקד זה יאפשר לסטודנטים להתבונן ולחקור כיצד המפגש בין מציאות חברתית פוליטית, קהילה, מחנכים, ומתחנכים בהקשרים חברתיים ומוסדיים שונים, מייצרים אופציות חינוכיות חדשות ומשמעותיות. הלימודים יבחנו למשל כיצד שינויים חברתיים וכלכליים מובילים לצמיחה של מסגרות חדשות כמו בתי ספר קהילתיים, גני מעורבות הורים, מסגרות חינוך ביתי-קהילתי, ומסגרות חינוך ייחודיות אחרות. מה הזיקה בין מסגרות אלה לבין סוכנויות המדינה, ומבנים קהילתיים אזוריים, כיצד משפיעים השינויים האלה על יחסי מחנכים מתחנכים, על המרחב הקהילתי ואיזה הזדמנויות חדשות הן מייצרים עבור הפרט והקהילה, כיצד יכולים מחנכים לגלות מנהיגות בהקשרים שונים והוביל שינויים משמעותיים במרחבים חינוכיים?

מטרות

 • היכרות עם מגמות ואופנות בחינוך לאורך המאות והעשורים תוך התבוננות ביקורתית על תהליכי חינוך במובן הרחב.
 • הבנת הקשרים הרב-ממדיים בין חינוך לבין תהליכי שינוי חברתיים רחבים – הסטודנטים/ות ילמדו להגדיר חינוך ממגוון של תחומי דעת(סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, פילוסופיה והיסטוריה) וכשדה פעולה אשר משתתפים בו שחקנים ומוסדות חברתיים מגוונים.
 • הכרת מסגרות חברתיות חינוכיות לעומק באתרים שונים- מסגרות חינוך פורמליות ובלתי פורמליות, מרחבי פריפריה ומרכז, עמותות של מגזר שלישי, מוסדות השכלה גבוהה- במטרה לזהות תהליכים דינמיים, יתרונות, בעיות, קשיים אות מגוון הדרכים להתגבר עליהן ברמת המאקרו והמיקרו. בין השאר הסטודנטים יחשפו למוסדות ותהליכיים חינוכיים בתרבויות שונות, כדי לאפשר חשיבה מחודשת על הנחות היסוד העומדות בבסיס התהליכים החינוכיים המוכרים להם.
 • היכרות עם פרקטיקות אקטיביסטיות ופדגוגיות מגוונות בבתי הספר ומחוצה להם, למשל בארגונים לשינוי חברתי, בתנועות נוער, במועדוניות, במרכזי למידה. בין השאר הם ירכשו מתודות שונות לתכנון חברתי, להערכת פרויקטים, להנחיה, לדיאלוג, ולגישור. כל אלה יאפשרו להם לשנות המציאות החברתית והחינוכית.
 • הסטודנטים.ות ילמדו להוביל תהליכים במערכות חינוך, ולגלות מנהיגות בהקשרים מורכבים.

קורסים לדוגמה:

 • גבולות, סמכות, ענישה ומוסר
  ד"ר אדם ויילר גור-אריה

הסוגיות של גבולות, סמכות וענישה רלבנטיות מאוד לכל תהליך חינוכי; כל מי שעוסקת בחינוך מתמודדת עמן במידה זו או אחרת וצריכה לתת עליהן את הדעת. בחלקו הראשון של הקורס תיבחן הגות חינוכית מגוונת שדנה בסוגיות הללו; בחלקו השני של הקורס נתעמק בסוגיות(במיוחד בסוגיית הענישה) מנקודת מבט פילוסופית באמצעות הצגה ובחינה ביקורתית של שתי גישות מוסריות מרכזיות בפילוסופיה המערבית– תועלתנות וגמול.  

 • חינוך יער-גישה חינוכית מעצבת סביבה
  ד"ר נירית אסף

גישת חינוך-יער הינה גישה הדוגלת ביציאה לטבע לשם שהייה בו, כאשר הטבע ומרחביו משמשים ככלים חינוכיים. בגישה זו יוצאים עם הילדים לטבע ללא אביזרים וממעטים בפעילויות מובנות, הלימוד נעשה בעזרת שימוש בסביבה הטבעית והלמידה מתפתחת ומתעצבת מתוך הנעשה על ידי הלומדים עצמם בטבע. חינוך יער מתקיים באירופה וארה"ב עשרות שנים ובישראל בשנים האחרונות נכנס לחינוך הפורמלי בצורות שונות(בעיקר בגני ילדים אך גם בבתי ספר).

מטרות הקורס הן הכרות עם גישת חינוך- יער על מרכיביה התיאורטיים והמעשיים: הכרות עם התיאוריות והתפישות העומדות בבסיס חינוך- יער, הכרות עם המחקר על הנעשה בתחום. בצד המעשי נצא אל השטח להכיר את המחנכים(גננות/ים ומורות/ים) בישראל ואת הסביבות החינוכיות שהם מעצבים בפיתוח גישת חינוך- יער בישראל וכן נתנסה בשהות בטבע בעצמינו על מנת "לעשות את" ולבחון את תפישתנו כמחנכים כלפי גישה זו.

 • דילמות מנהיגותיות בחינוך
  ד"ר אורית דגני דיניסמן

במהלך המפגשים נתבונן על מושג המנהיגות ומהם מופעיו בעולם החינוך. ננסה לשאול את עצמנו מה בין מנהיגות לניהול?  האם מנהיגות הינה תכונה מולדת או נרכשת והאם ניתן להכשיר למנהיגות? האם יש "מנהיגים לשעה"?
מה מאפיין מנהיג, מה נדרש ממנהיג חינוכי ומה מאפיין מנהיג חינוכי טוב?

כיצד מנהיגים מניעים אנשים? איזו השראה הם נותנים?
האם  המנהיגות אכן הכרחית?
כיצד באה לידי ביטוי בפרדיגמה הרשתית לעומת זו ההיררכית?

נלמד יחד באופן סדנאי ככל שניתן, נתבונן על דילמות אשר מלוות את המנהיג החינוכי וכיצד הוא מתמודד עמן, נשתף ונביא דילמות מעולמנו המקצועי, נצא לשטח למפגש עם חלק מהדילמות הללו, נצפה בקטעי סרטים ואולי נצליח לפצח חלק מהשאלות הנוקבות הללו ...

 

המוקד לאוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד

במוקד זה יכירו הסטודנטים את תחום החינוך המיוחד והשילוב כמו גם אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים נוספים, כגון: מחוננים, נוער בסיכון, אוכלוסיות עם לקויות למידה, הפרעות קשב וריכוז, ילדים ומתבגרים עם הפרעות התנהגות וקשישים.

הסטודנטים ירכשו ידע תיאורטי נרחב והבנה של הצרכים החינוכיים, החברתיים והרגשיים של אוכלוסיות ייחודיות, וילמדו אודות גישות מסורתיות וחדשות לתמיכה ולסיוע.

לצד הלימודים התיאורטיים, יתנסו הסטודנטים במסגרות חינוכיות, יפגשו אוכלוסיות ייחודיות, ויחזקו את הזיקה בין הידע התיאורטי לבין הידע המעשי.

הלימודים במוקד מכינים את הסטודנטים ללימודי תואר שני בייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, אבחון וטיפול בלקויות למידה, וכן ללימודים לתואר שני במקצועות טיפוליים אחרים (בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה ולתוכנית ההשלמות של התוכנית לתואר שני).

מטרות

 • פיתוח אנשי חינוך ביקורתיים, המתבוננים במערכות החינוך בארץ ובעולם בעיניים סקרניות, דרך פרספקטיבה תומכת ורגשית.
 • פיתוח אנשי חינוך המבינים את הקשר בין תהליכים התפתחותיים ורגשיים לבין תפקוד אוכלוסיות ייחודיות במערכת החינוך ובחיי היומיום.
 • פיתוח הבנה של צרכים מגוונים בלמידה, כגון לקויות למידה, מחוננות, הפרעות קשב.
 • ביסוס הידע המקצועי הנדרש לשם המשך לתארים מתקדמים בתחומים טיפוליים-חינוכיים.

קורסים לדוגמא

 • בגרותם של א.נשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  ד"ר גליה אנקורי

הקורס הוא קורס המשלב עשייה בקהילה. כולל התנדבות בקהילה ומזכה במילגה צנועה. בקורס יילמדו נושאים שונים הקשורים לאתגרי הבגרות של אנשים ונשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.  הקורס ילווה במפגשים עם בעלי מוגבלות שכלית וצוותיהם באופן כיתתי. במקביל יערכו הסטודנטים פרויקט בקהילה: מסגרת קשרי אקדמיה-קהילה יתנדבו הסטודנטים בעמותת "רבדים" בקריית שמונה בתחום השילוב בקהילה. הקורס מלווה במחקר וגם בו יוכלו הסטודנטים לקחת חלק על פי רצונם/ן.

 • המשפחה של הילד עם הלקות

ד"ר יוסי יפה

הקורס יציג את הסוגיות המרכזיות הנגזרות מגידול ילד עם צרכים מיוחדים במשפחה. בפתח הקורס יסקרו מודלים כלליים של משפחות וסגנונות של הורות, ויידונו המשמעויות שלהם בהקשרים תפקודיים והתפתחותיים שונים של גורמים בתא המשפחתי. הקורס גופא יתמקד בסקירת התהליכים וההיבטים המאפיינים משפחות לילדים עם שונות התפתחותית: החל מרגע היוודע דבר הלקות של הילד, דרך השלבים המאפיינים את תגובות ההורים בהקשר הזה וכלה באתגרים המשפחתיים המלווים גידול ילד עם צרכים מיוחדים. דגש יושם בקורס על הבנת הגורמים הדיפרנציאליים המשפיעים על מצבה של המשפחה, כחלק מבחינת ההבדלים בין משפחות שונות בהתמודדות עם משברים. לבסוף, הקורס יבחן שורה של סוגיות מתחום חקר המשפחה, ובהן ההשלכות המעגליות של גידול ילד עם לקות על האחאים וההורים מבחינה תפקודית ורגשית.

 • מבוא ללקויות למידה והפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות

ד"ר שי מנשה

הקורס יאפשר היכרות והבנה של הנושאים המרכזיים בתחום ליקויי הלמידה. הסטודנטים יכירו את ההגדרות לליקויי הלמידה, את הפרופילים התפקודיים ואת התחומים השונים שבהם ייתכנו הליקויים. יילמדו גישות ותיאוריות להסבר לקויות הלמידה מבחינה התנהגותית ונוירופסיכולוגית. כן ידונו הבדלים שבין ליקויי למידה לקשיי למידה, וממצאים מחקריים הקשורים בהיבטים רגשיים וחברתיים של התחום. בנוסף תודגש חשיבותה של המודעות לנושא בקרב ההורים ואנשי החינוך.

 

המסלול לאוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד

מסלול זה בוחן את תחום החינוך המיוחד והשילוב דרך גישות חינוכיות-תיאורטיות, ומעניק ללומדים הזדמנות להעמיק את הבנתם בהיבטים החינוכיים בתחומים כגון התפתחות, פסיכולוגיה או פיזיולוגיה. הלימודים עוסקים במגוון הצרכים החינוכיים של אוכלוסיות במצבי חיים מיוחדים, שמקורם בקשיים התפתחותיים, תפקודיים או חברתיים(חינוך במסגרות לטיפול ושיקום עבריינים לדוגמא). בקורסים השונים נלמדות גישות התערבות מסורתיות לצד גישות התערבות אלטרנטיביות.

הלימוד התיאורטי מועשר באמצעות מסגרת של לימודי שדה שיש להם חשיבות מרכזית בתהליך הלימודי של הסטודנט. לימודי השדה נועדו לבחון את הזיקה שבין תיאוריות שנלמדו בהרצאות לבין המתרחש בתנאי השטח.

לימודי המסלול כוללים העמקה בתחומים הבאים:

 • עקרונות, תיאוריות וגישות בחינוך המיוחד.
 • אפיון חריגות ולקויות קוגניטיביות, חברתיות ורגשיות.
 • פיתוח אוריינטציה פסיכו-חינוכית.
 • התפתחות טיפוסית ואב-נורמאלית.
 • התערבויות חינוכיות-טיפוליות בתחום החינוך המיוחד.

קורסים לדוגמה:

 • עיכובים, קשיים התפתחותיים ושיטות טיפול פסיכומוטוריות

ד"ר עפרה ולטר

בקורס זה הסטודנטים ייחשפו לתחום ההתפתחות המוטורית בגיל הרך. הם ילמדו ויבינו את החשיבות של התפתחות מוטורית תקינה להתפתחות קוגניטיבית, חברתית ורגשית. במסגרת הקורס הסטודנט ייחשף להתפתחות מגילאי לידה, לשלבי ההתפתחות ולחשיבותם להתפתחות תנועתית תקינה וליכולת לביצועיים קוגניטיביים בגילאי בית הספר. נעסוק במיומנויות מוטוריות רחבות העוסקות בתפיסה חזותית, שמיעתית, תפיסה מרחבית, מערכת קינסתטית, קשיי כתיבה, תזונה ופעילות גופנית, נבין כל אחת מהמערכות ונזהה מה היא התפתחות מוטורית תקינה מול ליקוייה. הסטודנט ילמד לתעד, לאבחן, לנתח ולבנות תכנית מובנית ומתפתחת לשיפור מיומנויות מוטוריות.

 

המסלול לסיוע ולשיקום באמצעות האמנויות בחינוך

המסלול לסיוע ולשיקום באמצעות אמנויות, מתקיים בתוך החוג לחינוך ומעניק לבוגריו תואר ראשון בחינוך. כשאר תוכניות הלימוד בחוג, המסלול נותן ידע תיאורטי ומעשי הנחוץ לסטודנטים לחינוך. הוא מציע היכרות עם נושא שילוב האמנויות בחינוך, לימודי אמנות, העשרה והתפתחות אישית, והיכרות עם אוכלוסיות ייחודיות דרך לימודי השדה ודרך קורסים שונים 

מטרתו של המסלול הינה לתת לימודי רקע מתאימים למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני בטיפול באמנות, או ללימודי תואר שני בדרמה תרפיה. לצורך זה, המסלול מאגד בתוכו את הקורסים המתאימים למטרה זו מתוך המוקד לשילוב אמנויות ומתוך המוקד לאוכלוסיות ייחודיות וחינוך מיוחד.

חלק ניכר משעות האמנות/דרמה הנדרשות על ידי המועצה להשכלה גבוהה(מל"ג) כתנאי קדם ללימודי תואר שני בטיפול באמנות , 12 נ"ז, שהם 300 שעות (מתוך 500 הנדרשות על ידי המל"ג) של אמנות מעשית, יקבלו הסטודנטים כחלק מלימודיהם לתואר הראשון במסלול סיוע ולשיקום באמצעות אמנויות, במסגרת המכון לאמנות במכללה (לימודי אמנות פלסטית). כמו כן, יוכלו הבוגרים במסלול להמשיך ללימודים מתקדמים בתחומים טיפוליים.

מטרת המסלול

 העשרת אנשי חינוך בידע חינוכי המשלב כלי הבעה, יצירה וחשיבה מגוונים, וכן חשיפה לשיטות טיפול והכנת בסיס רחב לסטודנטים המעוניינים להמשיך ללימודי טיפול באמצעות אמנויות, במגמת אמנות או במגמת דרמה. בתוך כך:

 • הסטודנט ילמד ידע בסיסי בחינוך
 • הסטודנט ירכוש ידע בסיסי בפסיכולוגיה ונוירופסיכולוגיה
 • הסטודנט יחווה היכרות בסיסית עם כוחן המיטיב של האמנויות
 • הסטודנט ייחשף לאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים, דרך למידה והתנסות בשדה
 •  הסטודנט יפתח את הבנת שפת האמנות ויפתח את יכולותיו היצירתיות, דרך לימוד אמנות/דרמה.

קורסים לדוגמה:

 • הגוף מדבר: התבוננות, בחינה והבנה של פרמטרים תנועתיים
  מר רונן מאירוביץ

הקורס יעסוק בשפת הגוף באמצעות מושגים של מרחב, זמן ומקום. במסגרת הקורס יילמדו סוגיות ונושאים מתחום ניתוח התנועה וניתוח הגוף המתנועע ומיומנויות של בניה, הערכה ובחינה של תצפית. תכני הקורס יכללו: אפיונים שונים של דפוסי תנועה, פרמטרים תנועתיים והקשר בין גוף, רגש והתנהגות, ובחינת הממשקים בין גוף ורגש דרך איכויות של תנועה, מבע גוף, כמו גם מנחים גופניים, תנועה אוטומטית ותגובות. הקורס ילווה בתיאוריה רלבנטית, כגון לאבאן, הפרדיגמה התנועתית-רגשית ותנועה ממעמקים, ומודלים שונים אחרים – תוך בחינה של יחסי גומלין בין השפה המילולית לבין השפה התנועתית.

 • המשחק הסוציודרמטי
  גב' ויויאנה מלמן

המשחק הסוציודרמטי, משחק "כאילו", "נגיד ש..." – הינו צורה של פעילות טבעית דרכה מביע הילד את עצמו ומתווך בין תכנים מעולמו הפנימי לעולם הסובב אותו. בקורס יחשפו הסטודנטים לשלבי התפתחות המשחק הדרמטי מלידה עד גיל בית הספר. הקורס יקנה ידע תיאורטי על חשיבות המשחק הסוציו דרמטי כתורם משמעותי להתפתחות הרגשית, החברתית, הקוגניטיבית והסנסומוטורית של הילד הצעיר. נתמקד בתפקיד המחנך כמסייע חינוכי וטיפולי להתפתחות המשחק הדמיון והיצירה.

 • הסיפור והדרמה בעבודה חינוכית עם אנשים בוגרים
  גב' נגה גולדרינג

קורס סדנאי המאפשר לסטודנטים לחקור את הכוחות היצירתיים והתוך-אישיים שלהם ולהבין את עולמו הפנימי של האחר. שיטת העבודה תפעל דרך התנסות ביצירת סיפור אישי, ובאמצעות עבודה עם טקסטים דרמתיים שונים. נתבונן ונמשיג מה הוא כוחו של הסיפור, כיצד אנו בוחרים לבטא אותו והיכן הוא משקף את הדרמה הפנימית והחיצונית. בנוסף, נלמד כיצד ליישם תהליכים אלה בעבודה חינוכית עם מבוגרים במסגרות שונות. במהלך הקורס נשתמש בטקסטים שונים מעולם הסיפורת והדרמה, כמו גם בחומרים הסיפוריים הגלומים בכל אחד ואחת מאתנו.

 

המוקד לחינוך למיניות במעגל החיים

בשנים האחרונות מתחזק הצורך בהסדרת תחום החינוך המיני בבתי הספר, מצד אנשי ונשות חינוך, הורים, בני ובנות נוער, וכי התקופה העכשווית מחייבת להתייחס להיבטים שונים של מיניות, מגדר ויחסים זוגיים באופנים שונים מאשר בעבר.

התרבות הפופולרית והרשתות החברתיות חושפות ילדים, בני ובנות נוער לתכנים מיניים בצורה מאסיבית, באופן רצוני ולא-רצוני. חלק מהתכנים הללו משקפים תפיסה דמוקרטית, שוויונית, אינקלוסיבית ואקטיביסטית (למשל, פעילות תנועת metoo#, מצעדי גאווה ושיח על מגוון מיני ומגדרי, ועוד); לעומת זאת, רבים מהם מציגים ומבנים מושגים מעוותים בנוגע להם (למשל, דימויים מיניים מעוותים ברשתות החברתיות).

החינוך המיני הוא נושא חובה לכלל תלמידי מערכת החינוך מכיתה א' עד י"ב. בתי ספר רבים מיישמים תוכניות חינוך מיני חיצוניות של ארגונים כמו "דלת פתוחה" או "מידע אמין על מין", המספקות תכנים עדכניים ומגוונים של חינוך מיני בריא ומיטיב. במקביל לכך, הוקמה לאחרונה האגודה לחינוך מיני בישראל.
לאור עליית הצורך בחינוך מיני משמעותי בבתי הספר, אנו מציעים תכנית לימודים שתאפשר לסטודנטים ולסטודנטיות בחוג לחינוך לעבור הכשרה תיאורטית בתחום החינוך למיניות חיובית, בריאה ומיטיבה.

בשנה השלישית ללימודיהם, יוכלו הסטודנטים והסטודנטיות להירשם לתוכנית מנחים למיניות* במסגרת החטיבה ללימודי חוץ של המכללה, אשר תעניק לבוגר הקורס בלימודי חוץ תעודה של מדריכות/י חינוך מיני בבתי ספר תיכוניים, שתאפשר עבודה כעצמאיות/ים בתחום או כאנשי חינוך במסגרות חינוכיות.