מסלולים מיוחדים| המכללה האקדמית תל חי

מסלולים מיוחדים

מסלולים מיוחדים

 

לחץ, טראומה וחוסן

מסלול לחץ, טראומה וחוסן הינו מסלול לימודי ייחודי לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי.
המסלול מכשיר סטודנטים להתערב במצבי חירום ואסון. ההכשרה כוללת לימוד תאוריות שונות המסבירות את השלבים השונים בהתפתחות הפרעה פוסט טראומטית, שיטות להפחתת סיכוי התפתחות ההפרעה וכן ניהול אירועי רב נפגעים.
ההכשרה כוללת גם לימודים מעשיים בהם סטודנטים מתנסים בניהול אירוע אסון ובטיפול בנפגעי חרדה.
התרגילים נעשים בשיתוף יחידות חילוץ, מד"א, מכבי אש, צבא וכו'.
עובדים סוציאליים כמתערבים ראשונים ממחקרים רבים עולה כי חשיבות ההתערבויות הראשונית במצבי חירום הינה קריטית: התערבויות מהירות, מדויקות ויעילות מסייעות רבות הן בהפחתת תסמיני טראומה ובהפחתת הסיכון לפוסט טראומה בעתיד – אך בעיקר מסייעות לנפגע לחזור ולתפקד כפי שתפקד קודם לאירוע שעבר.
משרד הרווחה אימץ את תפיסת העובד הסוציאלי כמתערב ראשוני דרך הוראות השעה העוסקות בתפקיד ותפקוד העובדים הסוציאליים במצבי חירום ואסון: החוג לעבודה סוציאלית בתל-חי גאה להיות חלק בלתי נפרד מקהילת הגליל והגולן.
כחלק משייכות זו, ובהתאם להנחיות משרד הרווחה, הוחלט לייסד את מסלול לימודי לחץ וטראומה לצורך הנגשת סיוע פסיכו סוציאלי ראשוני מקצועי ומיומן לקהילה הצפונית במצבי חירום ואסון.
יוזם התוכנית והעומד בראשה הוא ד"ר משה פרחי, חבר סגל החוג לעבודה סוציאלית ומומחה בתחום התערבויות פסיכו סוציאליות ראשוניות ומתקדמות במצבי טראומה חירום ואסון.
מטרות המסלול:
 1. הכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית כמגיבים ומתערבים ראשוניים (Responders First)
 2. למידה תיאורטית של מצבי לחץ וטראומה – על בסיס מודלים שונים.
 3. למידה מעשית של דרכי טיפול והתערבות במצבי טראומה בשלושה רבדים: מניעתית, התערבות מיידית, והתערבות פוסט-טראומטית.
 4. הנגשת הידע הנלמד לשרות הקהילה: שילוב של הסטודנטים במגוון שירותים העוסקים בסיוע במצבי טראומה ואסון.
     וגיבוש צוותים משותפים המסוגלים לתת מענה מיידי בשעת הצורך ברמה  נקודתית, ו/או מרחבית – קהילתית.
     בנוסף יעסקו צוותים אלה בפעילויות מניעה והתערבויות פוסט טראומטיות.
5. העצמת חוסנו האישי של הסטודנט הלומד במסלול והכשרתו למסוגלות תפקודית גבוהה, מדויקת ואפקטיבית בזמני חירום.

פרקטיקה של מדיניות 

מסלול הרחבה בפרקטיקה לשינוי מדיניות מסלול זה הינו ייחודי בלימודי התואר הראשון לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל חי.
המסלול מכשיר סטודנטים לפעול לשינוי מדיניות בזירות פעולה מקומיות וארציות. ההכשרה כוללת לימודים תיאורטיים בתחומי מדיניות כלכלית- חברתית ואסטרטגיות לשינוי מדיניות.
ההכשרה כוללת גם התנסות במחקר בתחום מדיניות, בפרקטיקה לשינוי מדיניות והשתתפות בפורומים לשינוי מדיניות.
עובדים סוציאליים מצופים לפעול לקידום צדק חברתי במסגרת עיסוקם ובהתאם לקוד האתיקה המקצועית. מחד, אחת הדרכים היעילות לעשות זאת הינה באמצעות השפעה על מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית מאידך, תכניות ההכשרה של עובדים סוציאליים בתואר הראשון, אינן מלמדות כיצד ניתן לעשות זאת.
במטרה לענות על הפער הקיים בין חשיבות העיסוק בתחום שינוי מדיניות לבין חוסר ההכשרה ובהמשך אי העיסוק בכך בקרב סטודנטים ועובדים סוציאליים נבנה מסלול זה
מטרות המסלול הן:
1. להגביר את הידע התיאורטי והפרקטי של המשתתפים לבחון מדיניות חברתית ומתוך כך לזהות את הפערים בין הצרכים והמענים. 
2. לפתח בקרב המשתתפים, תפיסות מקצועיות המחברות בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין מדיניות חברתית המקדמת צדק חברתי.
3. להרחיב בקרב המשתתפים את המיומנויות הנדרשות כדי לעסוק בפרקטיקה לשינוי מדיניות ולהגביר את תחושת המסוגלות שלהם ביחס למעורבות בפרקטיקה זו.
4. להגביר את יכולת הסטודנטים ליצור תשתית ארגונית/קהילתית, המעודדת ותומכת במעורבות עובדים סוציאליים בהשפעה על שינוי מדיניות. מקצוע העבודה הסוציאלית.