מסלולים מיוחדים| המכללה האקדמית תל חי

מסלולים מיוחדים

מסלולים מיוחדים

לחץ, טראומה וחוסן

מסלול לחץ, טראומה וחוסן הינו מסלול לימודי ייחודי לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי.
ייעוד המסלול הוא להכשיר עובדים סוציאליים לעתיד כמגישי סיוע פסיכו סוציאלי ראשוני מקצועי ומיומן במצבי משבר, חירום ואסון.

חשיבות ההתערבויות הראשונית במצבי חירום הינה קריטית: התערבויות מהירות, מדויקות ויעילות מסייעות רבות הן בהפחתת תסמיני טראומה ובהפחתת הסיכון לפוסט טראומה בעתיד– אך בעיקר מסייעות לנפגע לחזור ולתפקד כפי שתפקד קודם לאירוע שעבר.

מטרות המסלול:

 1. הכשרת סטודנטים.יות לעבודה סוציאלית כמגיבים ומתערבים ראשוניים (First Responders).
 2. למידת תיאוריות של מצבי לחץ וטראומה– על בסיס מודלים שונים.
 3. למידה מעשית של דרכי טיפול והתערבות במצבי טראומה בשלושה רבדים: מניעתית, התערבות מיידית, והתערבות פוסט-טראומטית.
 4. הנגשת הידע הנלמד לשרות הקהילה: שילוב הסטודנטים.יות  במגוון שירותים העוסקים בסיוע במצבי טראומה ואסון, גיבוש צוותים משותפים המסוגלים לתת מענה מיידי בשעת הצורך ברמה נקודתית, ו/או מרחבית– קהילתית.
 5. העצמת חוסנו האישי של הסטודנט והסטודנטית הלומדים במסלול והכשרתם למסוגלות תפקודית גבוהה, מדויקת ואפקטיבית בזמני חירום.

המסלול כולל בתוכו שילוב רב של עשיית שטח הכוללת תרגילים עם גופי חירום והשתלבות במתן מענה באירועי משבר וחירום כדוגמת אירוע מירון, "שומר חומות" וכו'.

פעילות מרכזית נוספת היא במעורבות בארגונים אשר עוסקים במתן מענה פסיכו- סוציאלי בעיתות משבר וחירום:

 • השתלבות במסגרת צוות החוסן של גופים כדוגמת יחידת חילוץ גולן ו"איחוד הצלה"- לאחר הכשרה ייעודית, מצטרפים הסטודנטים אל פעילות הארגונים בשטח.
 • השתלבות בפעילות במרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית- מטרת המרכז היא לתת סיוע נפשי ומעשי לנשים נפגעות תקיפה מינית ובמצב מצוקה, יצירת קשר בין הנפגעות לבין מוסדות רפואיים ואחרים, הדרכה לשם התגוננות מפני מעשי תקיפה מינית ומצבי מצוקה אחרים והגברת המודעות לנושאי התקיפה המינית. ההתנדבות מתבצעת על ידי מתן סיוע נפשי טלפוני בפניות המתקבלות אל מוקד מרכז הסיוע.   
 • השתלבות בפעילות בנט"ל(נפגעי טראומה על רקע לאומי)- בהתנדבות זו עוברים הסטודנטים הכשרה מקצועית לקראת השתלבותם בארגון. ההתנדבות כוללת מתן סיוע נפשי טלפוני בפניות המתקבלות אל מוקד נט"ל.

מייסד התוכנית הוא ד"ר משה פרחי, ראש החוג לעבודה סוציאלית ומומחה בתחום התערבויות פסיכו סוציאליות ראשוניות ומתקדמות במצבי טראומה חירום ואסון.

פרקטיקה של מדיניות 

מסלול הרחבה בפרקטיקה לשינוי מדיניות מסלול זה הינו ייחודי בלימודי התואר הראשון לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי.
המסלול מכשיר סטודנטים לפעול לשינוי מדיניות בזירות פעולה מקומיות וארציות. ההכשרה כוללת לימודים תיאורטיים בתחומי מדיניות כלכלית- חברתית ואסטרטגיות לשינוי מדיניות.
ההכשרה כוללת גם התנסות במחקר בתחום מדיניות, בפרקטיקה לשינוי מדיניות והשתתפות בפורומים לשינוי מדיניות.
עובדים סוציאליים מצופים לפעול לקידום צדק חברתי במסגרת עיסוקם ובהתאם לקוד האתיקה המקצועית. מחד, אחת הדרכים היעילות לעשות זאת הינה באמצעות השפעה על מקבלי ההחלטות ברמה הארצית והמקומית מאידך, תכניות ההכשרה של עובדים סוציאליים בתואר הראשון, אינן מלמדות כיצד ניתן לעשות זאת.
במטרה לענות על הפער הקיים בין חשיבות העיסוק בתחום שינוי מדיניות לבין חוסר ההכשרה ובהמשך אי העיסוק בכך בקרב סטודנטים ועובדים סוציאליים נבנה מסלול זה.

מטרות המסלול:

1. להגביר את הידע התיאורטי והפרקטי של המשתתפים לבחון מדיניות חברתית ומתוך כך לזהות את הפערים בין הצרכים והמענים. 
2. לפתח בקרב המשתתפים, תפיסות מקצועיות המחברות בין מקצוע העבודה הסוציאלית לבין מדיניות חברתית המקדמת צדק חברתי.
3. להרחיב בקרב המשתתפים את המיומנויות הנדרשות כדי לעסוק בפרקטיקה לשינוי מדיניות ולהגביר את תחושת המסוגלות שלהם ביחס למעורבות בפרקטיקה זו.
4. להגביר את יכולת הסטודנטים ליצור תשתית ארגונית/קהילתית, המעודדת ותומכת במעורבות עובדים סוציאליים בהשפעה על שינוי מדיניות. מקצוע העבודה הסוציאלית.

 

עבודה סוציאלית רפואית

מסלול עבודה סוציאלית רפואית הינו מסלול לימודי ייחודי לחוג לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית תל-חי, וייעודו להכשיר עובדים סוציאליים לעתיד כמשתלבים במוסדות רפואיים וכמגישי סיוע ביו-פסיכו-סוציאלי מקצועי במצבים שעל הרצף שבין חולי לשימור בריאות.

הידע והכלים הנרכשים במסלול חשובים מכיוון שהם מקנים לבוגרי המסלול שפה והתמצאות בעשייה רפואית שנדרשת לשיתוף פעולה רב-מקצועי. יש ביכולתם של בוגרי המסלול להציע התערבות פסיכו-סוציאלית משמעותית במספר מפגשים מצומצם ביותר, לעיתים אפילו במפגש אחד קצר בלבד. יש בידיהם את הכלים לערוך התערבויות טיפוליות בקרב חולים יחידים (ילדים, נוער, בוגרים ומבוגרים), משפחות, וקבוצות, כמו גם לתרום מן הידע הסגולי שלהם לצוותים וארגונים רפואיים. 

מטרת המסלול להכשיר סטודנטים.יות לעבודה סוציאלית לתמוך ולסייע למתמודדים עם מצבי חולי או המבקשים לשמר את בריאותם.

עיקרי הידע הנלמד במסלול:

 1. היכרות עם מערכת הבריאות על היבטיה המדיניים והארגוניים.
 2. אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה.
 3. מודלים פסיכולוגיים המסבירים התנהגות מקדמת/מעכבת בריאות.
 4. מודלים של התערבות פרטנית וקבוצתית בדגש על התערבות קצרת טווח, בהתייחס לשלושה מישורים של מניעה: ראשונית, שניונית ושלישונית.
 5. סוגיות ייחודיות לטיפול במגוון אוכלוסיות(בחלוקה לפי קבוצות גיל והתפתחות, רקע אתני, תרבות, השתייכות לקבוצות בעלות מאפיינים וצרכים ייחודיים).
 6. העצמת רמת החוסן האישית של הסטודנט.ית במסלול, והכשרה למסוגלות תפקודית גבוהה גם במצבי קיצון.

המסלול כולל בתוכו שילוב של למידה תיאורטית והתנסות במסגרת הכשרה מעשית ייעודית במוסדות רפואיים.

* במצבי חירום תיבחן האפשרות לשלב את תלמידי המסלול במרכזי מידע שמפעילים מרכזים רפואיים.