המכללה האקדמית תל חי - מעונות קיץ | שירות לסטודנט | מעונות

מעונות קיץ

מעונות קיץ

תוך התחשבות בצורכי הסטודנטים מעמידה הנהלת המעונות מידי שנה בשנה אפשרות להתארח במעונות הסטודנטים גם בתקופת הקיץ בהתאם לנסיבות (קורסי קיץ באנגלית ו/או בחינות מועד ב').

דיירים שמעוניינים להמשיך ולהתגורר במעונות בתקופת הקיץ יגישו בקשה להארכת חוזה (טופס בקשה) במזכירות המעונות.

הנהלת המעונות תעשה כל מאמץ להיענות לכל הבקשות. יתכן, בהתאם למספר הדירות הצפוי להתפנות באותה תקופה, שלא ניתן יהיה להיענות לכל הבקשות או יידרשו לעבור לדיור אחר חילופי.

התשלום למעונות קיץ יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או העברה בנקאית. סטודנטים בעלי חוב למכללה - בגין מעונות או שכ"ל לא יורשו להתארח במעונות אלא אם יפרעו את חובם למכללה.

מועמדים חדשים:

רשאים להגיש בקשה למעונות קיץ סטודנטים שלא היו דיירים במשך שנה"ל והתקבלו למכינות קיץ ומעוניינים להתגורר בתקופת המכינה. ניתן להירשם למעונות באמצעות פורטל הסטודנט, או טפסי הרשמה למעונות שניתן להוריד מהאתר את הבקשה יש לשלוח למזכירות המעונות לדו"אל: [email protected]