מענקים | המכללה האקדמית תל חי

מענקים

מענקים

היחידה לשוויון מגדרי שמחה להציע מענקי תמיכה לחברות סגל זוטר.

היחידה לשוויון מגדרי מקצה 30,000 ₪ עבור מענקים בגובה משתנה (בין 3,000 ₪ ל 7,000 ₪) אשר יוענקו לחברות סגל זוטר בשלבים האחרונים של כתיבת עבודת הדוקטורט או לחברות סגל בעלות תואר ד"ר המבקשות לצאת להשתלמות פוסטדוקטורט.

המענקים:

 1. מענק לדוקטורנטיות לקראת סיום הכתיבה ולא למעלה משנה לפני ההגשה.
 2. מענק לבעלות תואר ד"ר עד חמש שנים מאישור הדוקטורט על ידי הועדה לתואר שלישי במוסד בו למדו.

התאריך הסופי להגשת הבקשה הוא 25.7.2019 לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהרים.

קול קורא מענקים

הבקשה תוגש כמסמך מצורף לדוא"ל genderequity@telhai.ac.il

הנחיות למענק לסיום דוקטורט. הבקשה תכלול:

 • תקציר עבודת הדוקטורט (עד 500 מילים).
 • אישור הצעת המחקר על ידי הועדה לתואר שלישי.
 • מכתב כוונות הכולל תיאור שלב הכתיבה בו נמצאת החוקרת; הערכה לגבי מועד הגשת הדיסרטציה; הסכום המבוקש; ופירוט למה ישמש המענק (עד 1,000 מילים).
 • המלצה מטעם מנחה הדוקטורט הכוללת הערכה לגבי מועד צפוי של סיום עבודת הדוקטורט. ההערכה תשלח ישירות לדוא"ל היחידה עד לתאריך היעד המצוין לעיל.
 • המלצה מטעם ראש החוג בתל-חי. ההמלצה תשלח ישירות לדוא"ל היחידה עד לתאריך היעד המצוין לעיל.
 • קורות חיים בהם מתבקשת הכותבת לפרט בנוסף להישגים אקדמיים גם פעילות שאינה קשורה באופן ישיר למחקר (פעילות חברתית בתוך או מחוץ לכותלי האקדמיה, הורות ו/או טיפול בבן/בת משפחה נתמכים, עבודה בשכר במקביל ללימודים, וכו').

הנחיות למענק לכתיבת בקשות פוסטדוקטורט. הבקשה תכלול:

 • מכתב כוונות הכולל פירוט נושא ומטרת מחקר הפוסטדוקטורט, לדוגמא, כתיבת ספר/פרסומים מהדוקטורט, פיתוח מחקר חדש, וכו'; הסכום המבוקש; ופירוט למה ישמש המענק (עד 1,000 מילים).
 • תקציר עבודת הדוקטורט (עד 500 מילים).
 • המלצה מטעם מנחה הדוקטורט. ההמלצה תשלח ישירות לדוא"ל היחידה עד לתאריך היעד המצוין לעיל.
 • המלצה מטעם ראש החוג בתל-חי. ההמלצה תשלח ישירות לדוא"ל היחידה עד לתאריך היעד המצוין לעיל.
 • קורות חיים בהם מתבקשת הכותבת לפרט בנוסף להישגים אקדמיים גם פעילות שאינה קשורה באופן ישיר למחקר (פעילות חברתית בתוך או מחוץ לכותלי האקדמיה, הורות ו/או טיפול בבן/בת משפחה נתמכים, עבודה בשכר במקביל ללימודים, וכו').

לוח זמנים:

 • 25.7.2019 מועד אחרון להגשת בקשה.
 • 25.8.2019 פרסום החלטה לגבי הזוכות במענק.
 • 25.9.2019 העברת המענקים.
 • 25.6.2020 הגשת דו"ח פעילות על ידי הזוכות.