מר בן ארצי רן | המכללה האקדמית תל חי

מר בן ארצי רן

מר בן ארצי רן

מר בן ארצי רן

ראש תחום דיגיטל

דואר אלקטרוני: 
ranb@telhai.ac.il