מר ברקת מוסא | המכללה האקדמית תל חי

מר ברקת מוסא

מר ברקת מוסא

מר ברקת מוסא

חשמליה

טלפון: 
04-8181824
דואר אלקטרוני: 
sharonch@telhai.ac.il