מר ברששת רועי | המכללה האקדמית תל חי

מר ברששת רועי

מר ברששת רועי

מר ברששת רועי

הטמעה

טלפון: 
04-8181910
דואר אלקטרוני: 
roeyb@telhai.ac.il