מר ספדי חיזראן | המכללה האקדמית תל חי

מר ספדי חיזראן

מר ספדי חיזראן

מר ספדי חיזראן

תמיכה רגשית

דואר אלקטרוני: 
khizaran.17@gmail.com