מר רוקר מיכאל | המכללה האקדמית תל חי

מר רוקר מיכאל

מר רוקר מיכאל

מר רוקר מיכאל

חשמלאי - עובד אחזקה קמפוס תל-חי לחדשנות בחינוך ובהוראה

טלפון: 
04-6825031
דואר אלקטרוני: