מר שלו אהוד | המכללה האקדמית תל חי

מר שלו אהוד

מר שלו אהוד

מר שלו אהוד

ראש צוות הדרכה והטמעה

טלפון: 
04-8181786
דואר אלקטרוני: 
ehudsh@telhai.ac.il