נהלים | המכללה האקדמית תל חי

נהלים

נהלים

עמוד זה נועד לרכז נהלים ותקנות במכללה הקשורים לתנאי העסקה, קידום ותגמולים שרלוונטים לנשים, זאת על מנת לסייע לחברות סגל לוודא שזכויותיהן ממומשות. לרשותכן קישורים לנהלים.

1. זכויות בנושא הורות

2. נוהל קרן סיוע הדדית.

קרן שמטרתה עזרה בבעיות אישיות חריגות, או בריאותיות או כספיות כגון:
א. הצלת חיים.
ב. משבר פתאומי הפוגע בבני המשפחה.
ג. עזרה בתחום הבריאות, השיקום והסיעוד בהעדר מקור מימון מספיק אחר.
ד. הקרן תוכל להיענות גם לפניות במקרים מיוחדים של מצוקה כלכלית, זמנית או מתמשכת, שאינה נזכרת לעיל.

4. תקנון למניעת הטרדה מינית במכללה האקדמית תל חי
מטרת התקנון היא לוודא כי המכללה היא מקום עבודה וסביבת לימודים שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית, וכן להסדיר את פעולת הגופים השונים במכללה העוסקים בנושא זה.

5. נוהל השתתפות בשכ"ל במוסדות מחוץ למכללה לבני/ות זוג וילדי עובדים.