נציבות קבילות הסטודנטים | המכללה האקדמית תל חי

נציבות קבילות הסטודנטים

נציבות קבילות הסטודנטים

ד"ר אביגיל מור - נציבות קבילות הסטודנטים
 
ניתן לפנות אליה בכל שאלה או בקשה לכתובת דוא"לmooravigail@gmail.com