סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג

סגל החוג

ראשת החוג: פרופ' אילת שביט – פילוסופיה של הביולוגיה ופילוסופיה מעורבת פרופ' איילת שביט

 

 

המרצים בחוג ותחומי התמחותם:

פרופסור מן המניין:

פרופ' ימימה בן מנחם, כלת פרס ישראל לפילוסופיה – פילוסופיה של המדע פרופ' ימימה בן מנחם

 

 

 

פרופ' חנינה בן מנחם – פילוסופיה של המשפט העברי פרופ' חנינה בן מנחם

 

 

פרופסור חבר:

פרופ' יוחאי עתריה – פילוסופיה של התודעה, פילוסופיה של הנפש פרופ' יוחאי עתריה

 

 

 

 

מרצה בכיר:

ד"ר תמי אריאלי – פוליטיקה וממשל, קיימות.ד"ר תמר אריאלי

 

 

 

 

 ד"ר אלי פיטקובסקי – אפיסטמולוגיה ומטפיזיקה ד"ר אלי פיטקובסקי

 

 

 

ד"ר יעל קדר – היסטוריה של הפילוסופיה והמדע בימי הביניים ד"ר יעל קדר

 

 

 

 

מרצה:

ד"ר עמית קרביץ – אתיקה, קאנט, ופילוסופיה של המאות 18-20 ד"ר עמית קרביץ