סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל

סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל

ראשת התכנית: ד"ר סוזאנה פנדזיק

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: פרופ' מולי להדפרופ' ציונה גרוסמרק.

 

מרצה בכיר: ד"ר אילנה היירסטון, ד"ר סוזנה פנדזיק, ד"ר שרון שניר.

 

מרצה: ד"ר עומר לנס.

 

סגל עמית: ד"ר דורית דרור הדר.

 

מורה: גב' ויויאנה מלמן, ד"ר מרסל עמאשה.

 

מורה משנה: גב' נגה גולדרינג, גב' מיכל דורון הררי, מר עופר זילברברג.

 

מורה מן החוץ: ד"ר אסתי אבנון, גב' גלילה אורן, גב' פזית אילן, ד"ר חן אלון, ד"ר רונן ברגר, ד"ר ענת הלר, גב' יעל הנדל רפאל, ד"ר אלכס מזרוחין, ד"ר אמנון רביב.

 

 

רכזות הכשרה מעשית: ד"ר דורית דרור הדר, גב'  פנינה אייזנברג.