סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל

סגל החוג דרמה תרפיה לבעלי תעודת מטפל

ראשת התכנית: 

ד"ר סוזאנה פנדזיק.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: 

פרופ' רחל לב ויזל, פרופ' מולי להד.

פרופ' חבר:

פרופ' שרון שניר.

מרצה בכיר:

ד"ר הדס דורון, עומר הורוביץ, ד"ר מירב חן, ד"ר ירון יגיל, ד"ר סוזנה פנדזיק.

מורה מן החוץ: 

ד"ר ענת הלר, פרופ' שירה הנטמן, ד"ר שושי קיסרי, ד"ר אמנון רביב.