סגל החוג | החוג לחינוך גופני | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג | החוג לחינוך גופני

סגל החוג | החוג לחינוך גופני

ראש החוג:

ד"ר אודי כרמי.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין:

פרופ' טננבאום גרשון.

מרצה בכיר:

ד"ר ויסבליט איל, ד"ר מור רון, ד"ר דרשמן רעיה, ד"ר לונטל אור.

מרצה:

ד"ר רוטשילד נתן.

מורה:

 מר אוזן מוריס, מר אינדיק גל, מר בוק אליסף, מר בן ישראל ישראל, ד"ר ברלב אסנת, מר מעוז בש, מר גזית שרון, ד"ר גיל איריס, מר גלילי אבישי, גב' הולצמן מאיה, מר הורוביץ גיל, ד"ר הירש אלון, מר חגי אברהם, גב' חראנבה רנא, מר יבלונובסקי רוני, מר מלניק יורם, מר פינשטיין מאור, מר קפלן אלכס, גב' רוזליו- זיו אבישג, ד"ר רונן טלי, ד"ר שוברט איריס, ד"ר שלו ראובן.