סגל החוג כלכלה וניהול | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג כלכלה וניהול

סגל החוג כלכלה וניהול

ראש החוג:
פרופ' אלי גימון.

חברי הסגל האקדמי

פרופ' מן המניין:
פרופ' ניר בקר (בשבתון).

פרופ' חבר:
פרופ' אלי גימון, פרופ' דורון לביא.

מרצה בכיר:
ד"ר שרון איתי.

מרצה:
ד"ר דפנה דיסני, ד"ר הורביץ מיכל, ד"ר רון סיון ,ד"ר ינאי פרחה.

מורה בכיר:
ד"ר אנטולי ספיבקובסקי.

מורה:
ד"ר חגי אורנשטיין.

מורה משנה:
מר שמטוב יצחקי.

מורים מן החוץ:
ד"ר אלכס אילק, עו"ד אביבה באומל, גב' גאולה ביטון, ד"ר בראל שקד שגית, מר זיו ברק, גב' אתי גוטמן, רו"ח אורית הלפרין, גב' יבגניה וסרמן פריצקר, מר רונן זינגר, ד"ר אורי זקס, מר חטיב כמאל, מר ארז כץ וולובלסקי, ד"ר אמיר להט, ד"ר הילה נבו, פרופ' דורון סונסינו, ד"ר שרון סורוקר, ד"ר מירב סקר, גב'אביבה עבדל, ד"ר אבישי עייש, ד"ר ז'אנה פיאדין, ד"ר צחי פיינה, מר ערן קאלו, ד"ר יהודית קאהן, מר מיכאל רביב, ד"ר דפנה שוורץ אשר, מר אמיל שיינפלד, מר יאן שיך.

מתרגלים:
מר עומר אוזן, ד"ר שרון איתי, גב' גאולה ביטון, מר אלי גולן, מר רומן גלגור, גב' אורטל דגמפור דגן, ד"ר מיכל הורביץ, מר שמטוב יצחקי, מר אופיר לב, גב' מירית מזרחי, גב' רוני נגרי, גב' טניה נסונוב, גב' רותם סולימני, ד"ר רון סיון, גב' אביבה עבדל, גב' מור עמדי, מר שלומי פרי, מר אלעד רודה, מר איאד סנונו, גב' רוזה סרוחנוב שבתאי, מר יאן שיך, מר תום שליט.