סגל החוג לחינוך תואר שני | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג לחינוך תואר שני

סגל החוג לחינוך תואר שני

 

ראש התוכנית:

פרופ' שמואל שמאי.

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' שמואל שמאי.

 

פרופ' חבר:

פרופ' אלי גימון.

 

מרצה בכיר:

ד"ר אמיר גולדשטיין, ד"ר תמר הגר, ד"ר עפרה ולטר, ד"ר מירב חן, ד"ר יונתן קסלר, ד"ר אילת שביט, ד"ר עירית ששון.

 

מרצה:

ד"ר שירי פרלמן-אבניאון, ד"ר קרוליין גוטמן, ד"ר אלון גולדברג, ד"ר אדם ויילר גור אריה, ד"ר מרסל עמאשה, ד"ר נירית קרני וייזר.

 

מורה:

ד"ר חגי אורנשטיין, עו"ד גוטגולד כהן תמר.

 

מורה מן החוץ:

ד"ר יעל גרינשטיין, פרופ' יובל דרור.