סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג

סגל החוג

ראש החוג:

ד"ר עפר שיר.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור חבר:    

פרופ' רן זיו, פרופ' יזהר לבנר, פרופ' דני קוטלר.

מרצה בכיר:      

ד"ר תמר צמח, ד"ר אדם צ'פמן, ד"ר עפר שיר, ד"ר מרדכי שלום, ד"ר איתי שרון.

מרצה:               

ד"ר אלעזר בירנבוים, עו"ד תמר גוטגולד כהן, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר סולומון וישקאוצן, ד"ר רון סיון, ד"ר יוסי קניזו.                                            

מורה בכיר:        

ד"ר דוניטה כהן, מר אלכסנדר רואינסקי.

עמיתי הוראה:  

ד"ר דורון בן-צבי, גב' יבגניה וסרמן פריצקר, גב' אביבה עבדול, מר נמרוד פלג, מר גדי שור.

עוזרי הוראה:   

גב' הנד אבו-סלאח, מר טל אבזיז, מר שמעון אושר, מר רומן גלגור, מר מאור זהבי, גב' מור עמדי, מר ירדן פסטרנק, מר אלעד רודה.