סגל החוג ללימודי תואר ראשון במדעי המחשב | המכללה האקדמית תל חי

סגל החוג

סגל החוג

ראש החוג:

פרופ' עפר שיר.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור חבר:    

פרופ' עפר שיר, פרופ' רן זיו, פרופ' יזהר לבנר, פרופ' דני קוטלר.

מרצה בכיר:      

ד"ר שלומי חורי, ד"ר תמר צמח, ד"ר עפר שיר, ד"ר איתי שרון.

מרצה:               

ד"ר אלעזר בירנבוים, עו"ד תמר גוטגולד כהן, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר סולומון וישקאוצן, ד"ר רון סיון, ד"ר יוסי קניזו.                                            

מורה בכיר:        

ד"ר דוניטה כהן, מר אלכסנדר רואינסקי.

עמיתי הוראה:  

מר שמעון אושר, ד"ר עידן איזנר, מר חיו בוקובזה, ד"ר דורון בן-צבי, גב' אתי ברגר, מר יניב ברקאי, ד"ר רועי טפר, ד"ר בוריס יאזמיר, מר אסף ישראלי, ד"ר איאד סלימאן, מר גדי שור.

עוזרי הוראה:   

גב' הינד אבו-סלאח, מר טל אבזיז, מר שמעון אושר, מר רומן גלגור, מר עידו דן, מר אסף כפתורי, מר אלעד רודה.