הכירו את הסגל של המכינות האקדמיות

סגל המכינה

סגל המכינה

סגל מנהלי 

שם המרצה         תפקיד טלפון דוא"ל
עמר עבדאללה מנהל 04-8181444 amar@telhai.ac.il
אבוחצירה אתי ס. מנהל/פדגוגיה 04-8181442 etiabu@telhai.ac.il
איציק א. עזר ייעוץ 04-8181443 itzikae@telhai.ac.il
עדי לויט רכזת 04-8181440 adil@telhai.ac.il
עמיר אנט רכזת 04-8181441 aneta@telhai.ac.il

סגל אקדמי 

שם המרצה      

תפקיד           

תחום
אבוחצירה אתי

מרצה           

מיומנויות אקדמיות וחברה ישראלית

חכימי בן מרצה מתמטיקה וכימיה
גרוסמרק אורנה מרצה  מבואות אקדמיים
ויינשטיין ורדה מרצה מבואות אקדמיים ואוריינות
חאטר אסעד מרצה מתמטיקה
נסונוב טניה מרצה מתמטיקה
ספאדי סולטן מרצה אנגלית
יאיר מוטי מרצה מתמטיקה
שמיאן איילת מרצה יישומי מחשב
אביטל יוני  מרצה כימיה
מדמון אוהד מרצה מתמטיקה
לומקין מארק מרצה ביולוגיה
פיטוסי מרים מרצה ביולוגיה
רודה אלעד מרצה מתמטיקה 
גלגור רומן מרצה פיזיקה, מתמטיקה
שלומי פרי מרצה מתמטיקה
ביטון גאולה מרצה מיקרו כלכלה, מאקרו כלכלה
אליהו דפנה מרצה פיזיקה
חלבי ווג'די מרצה אנגלית
סבא תופחה מרצה עברית
ח'טיב כאמל מרצה עברית