סגל המסלול | חינוך והוראת ביולוגיה על יסודי | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת ביולוגיה על יסודי

סגל המסלול | חינוך והוראת ביולוגיה על יסודי

ראשת המסלול:

דר' שבת סימון מיטל.

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

דר' שרון רקפת, דר' סרוסי אסתר.
 
מרצה:

דר' נוריאל אוחיון מיטל, דר' עציון טליה, דר' רוטשילד נתן, דר' רזק יאיר, דר' גלס אלון ליאורה, דר' וינוגרד הדר.

מרצה מן החוץ:

ד"ר גולי אורטל עברי.