סגל המסלול | חינוך והוראת יהדות | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת יהדות

סגל המסלול | חינוך והוראת יהדות

ראש התכנית:

ד"ר גלעד ששון

חברי הסגל האקדמי:

ד"ר דוד קליר, ד"ר אליעזר שריאל, ד"ר ירון זיני.