סגל המסלול | חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

סגל המסלול | חינוך והוראת לימודי ארץ ישראל

ראשת התכנית:

ד"ר ענת קדרון

חברי הסגל האקדמי:

מורה: 

דר' מיכאל אזבנד, דר' אורלי מזרחי, דר' ערן מאיר, פר' סינדוי חאלד