סגל המסלול | חינוך והוראת לשון | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת לשון

סגל המסלול | חינוך והוראת לשון

ראשת המסלול:

ד"ר שוש שקד

חברי הסגל האקדמי:

מרצה:

ד"ר אוירבך ברק

מורה:

ד"ר אולמן אריה, ד"ר קזל תאיר, ד"ר קליר דוד חיים.