סגל המסלול | חינוך והוראת מדעים | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת מדעים

סגל המסלול | חינוך והוראת מדעים

ראשת המסלול:

ד"ר שבת-סימון מיטל

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

דר' שרון רקפת, דר' סרוסי אסתר.

מרצה:

דר' וינוגרד הדר, דר' נוריאל אוחיון מיטל, דר' רוטשילד נתן, דר' רזק יאיר, דר' גלס אלון ליאורה

מרצה מן החוץ:

ד"ר גולי אורטל עברי.