סגל המסלול | חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי

סגל המסלול | חינוך והוראת מתמטיקה על יסודי/יסודי

ראש המסלול:

ד"ר וישקאוצן סולומון (סולי)

חברי הסגל האקדמי: 

פרופסור חבר:

פרופ' פורמן גרגורי.

מרצה בכיר:

ד"ר דביר יואב, ד"ר רון גילה, ד"ר בורג דוד.

מרצה:

ד"ר נוסבאום יעקב.

מורה:

ד"ר ונגר זהבה, ד"ר חילף נאדר, ד"ר מימון אורנית, ד"ר פיניאן יורם.