סגל המסלול | חינוך מיוחד | המכללה האקדמית תל חי

סגל המסלול | חינוך מיוחד

סגל המסלול | חינוך מיוחד

ראשת המסלול:

דר' זילברשטיין חכם אדווה, מרצה.

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר: 

דר' גייגר אורה, דר' יפה יוסי.

מרצה:

דר' נייפלד עדני.

מורה: 

דר' אגוז ליבשטיין טופז, דר' רונן טלי, דר' שכטר לרנר מיכל, דר' שני דרור, גב' לילי קמה.