סגל התכנית לפסיכולוגיה חינוכית

סגל התכנית לפסיכולוגיה חינוכית

ראש התוכנית:

פרופ' שאול קמחי.

 

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' משה זיידנר, פרופ' שאול קמחי, פרופ' מולי להד.

 

מרצה בכיר:

ד"ר מירב חן, ד"ר יוחאי עתריה.

 

מרצה

ד"ר מרינה גורושיט, ד"ר שירי פרלמן.

 

מורה מן החוץ: 

ד"ר אורה אביעזר, ד"ר גליה אנקורי, ד"ר ליאת הלפמן, ד"ר נאוה ולד, גב' טרזה טיילר, מר יורם שליאר.