סגל התכנית לפסיכולוגיה חינוכית | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית לפסיכולוגיה חינוכית

סגל התכנית לפסיכולוגיה חינוכית

ראשת החוג: 

ד"ר מירב חן.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין: 

פרופ' משה זיידנר, פרופ' מולי להד.

מרצה בכיר: 

ד"ר מירב חן.

מרצה: 

ד"ר מרינה גורושיט, ד"ר שירי פרלמן.

מורה מן החוץ: 

ד"ר אורה אביעזר, ד"ר ליאת הלפמן, ד"ר וורגפט איציק, ד"ר נאוה ולד, גב' מזל אזוולוס קדוש, מר יורם שליאר, גב' רויטל תמרי.