סגל התכנית | תואר שני בתנהגות ארגונית* | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית | תואר שני בתנהגות ארגונית*

סגל התכנית | תואר שני בתנהגות ארגונית*

ראש התכנית:

פרופ' אהרון צינר.

חברי הסגל האקדמי:

פרופסור מן המניין: 

פרופ' אהרון צינר.

פרופסור חבר: 

פרופ' אלי גימון.

מרצה בכירה: 

ד"ר עדנה רבנו.

מרצה: 

ד"ר שרי ארליך, ד"ר אלכסנדר זיבנברג, ד"ר יהל קורלנדר, ד"ר דפנה שוורץ אשר.

מורים מן החוץ:

ד"ר אורי זקס.