סגל התכנית | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית

סגל התכנית

ראש התכנית:

ד"ר כרמי אודי.

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' טננבאום גרשון.

פרופ' חבר:

פרופ' קידר דניאלה.

מרצה בכיר:

ד"ר ויסבליט איל, ד"ר מור רון, ד"ר לונטל אור, ד"ר קדרון ענת.

מרצה:

ד"ר רוטשילד נתן.