סגל התכנית | M.A בניהול וכלכלה* | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית | M.A בניהול וכלכלה*

סגל התכנית | M.A בניהול וכלכלה*

ראש התכנית: 

פרופ' ניר בקר

חברי הצוות האקדמי:

פרופ' מן המניין:

פרופ' ניר בקר, פרופ' יוסי יגיל.

פרופ' חבר:

פרופ' אלי גימון, פרופ' דורון לביא.

מרצה בכיר:

ד"ר יובל ארבל, ד"ר דפנה דיסני, ד"ר עירית טלמור, ד"ר גיל כהן.

מרצה:

ד"ר צביקה וינר, ד"ר אבישי עייש, ד"ר ינאי פרחה.

מרצים מן החוץ:

פרופ' אילן משולם, ד"ר שרון סורוקר, ד"ר דפנה שוורץ-אשר.

 

*סגל התכנית משותף למכללה האקדמית תל חי ולמכללת גליל מערבי.