סגל התכנית | M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך | המכללה האקדמית תל חי

סגל התכנית | M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך

סגל התכנית | M.Ed ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש התכנית:

ד"ר עמנואל תמיר 

חברי הסגל האקדמי:

מרצה בכיר:

ד"ר חן מירב, ד"ר סימון איתן, ד"ר תמיר עמנואל, ד"ר ממן יוסי, ד"ר עדנה רבנו, ד"ר יונית ניסים.

מרצה:

ד"ר דן אביבה, ד"ר אייזנברג מירב.

מורה:

ד"ר בוחניק אושרת, ד"ר לינדר יפעת, מ.א. עו"ד מורדוך אודט, ד"ר לוי גזנפרנץ טניה.

מרצה מן החוץ:

ד"ר אורית עובד, ד"ר גילת כהן, ד"ר איילת אגוזי, ד"ר חאתם עבד, ד"ר מירב אייזנברג, פרופ' אופלטקה יזהר.