סיווג לרמת אנגלית | המכללה האקדמית תל חי

סיווג לרמת אנגלית

סיווג לרמת אנגלית

להלן הסיווג לרמות באנגלית לפי תוצאות מבחן אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי לפי דרישות של המועצה להשכלה גבוהה:

מספר שעות לימוד

ציון אנגלית בפסיכומטרי / אמיר"ם

רמת אנגלית

8 ש"ש

(6 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)

50-69

טרום בסיסי א

6 ש"ש

(4 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)

70-84

 

טרום בסיסי ב

6 ש"ש

(4 ש"ש פרונטלי, 2 ש"ש מקוון)

85-99

בסיסי

4 ש"ש פרונטלי

100-119

 

מתקדמים א

4 ש"ש פרונטלי

120-133

 

מתקדמים ב

 

ומעלה  134

פטור מלימודי אנגלית

הערות:

1.        תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו, בגמר רמה זו, יסווג לרמת בסיסי.

2.       שיפור רמה רק על יד ציון אמיר"ם/פסיכומטרי לפני פתיחת שנה"ל או בין הסמסטרים.