סיווג לרמת אנגלית | המכללה האקדמית תל חי

סיווג לרמת אנגלית

סיווג לרמת אנגלית

להלן הסיווג לרמות באנגלית לפי תוצאות מבחן אמי"ר/ם / ציון אנגלית בפסיכומטרי:

ציון אנגלית בפסיכומטרי / אמיר"ם רמת אנגלית
50-69 טרום בסיסי א'
70-84 טרום בסיסי ב'
85-99 בסיסי
100-119 מתקדמים א'
120-133 מתקדמים ב'
134 ומעלה פטור מלימודי אנגלית

הערה: תלמיד המסווג לרמת טרום-בסיסי ילמד סמסטר אחד בטרום בסיסי א' או ב' על פי ציון המבחן שלו, בגמר רמה זו, יסווג לרמת בסיסי.