סיוע השמה לבוגרי התכנית | המכללה האקדמית תל חי

סיוע השמה לבוגרי התכנית

סיוע השמה לבוגרי התכנית

תוכנית השמה לסטודנטים של רגב במכללת תל חי לשנת תשפ"ג.

חודש

נושא

רציונל

נובמבר

הכרות, תאום ציפיות

שלב א' בהכרות, הסבר על המבנה הארגוני של רגב

דצמבר

28.12

בעקבות הסיור לימודי במסגרת הקורס "צא ולמד".

לאחר הסיור בביה"ס ילקוט רועים במסגרת הקורס "צא ולמד" חיבור בין זהות אישית מקצועית לבין המציאות ב"שטח".

ינואר

מפגש קבוצתי 1/1 שנה ג'

דינמיקה קבוצתית

סיור לימודי לשנה ב' כחלק מההכרות 12/1

כנס משותף עם מכללות נוספות להכרות עם מוסדות חינוך מגוונים, למידה מהשטח יצירת תמונת עתיד לשנה ב'.

עבודה עם שנה ג' אחרי הכנס של שנה ב'.

29.1 השתתפות במסגרת הסיור הלימודי בקורס "צא ולמד"

סיכום התהליך של סמסטר א': מוטיבציה שמעצימה את היכולת להצליח בשדה ההוראה באופן אפקטיבי.

פברואר

13.2

שיחות אישיות

העמקת הקשר האישי ודיוק בהתאמת המועמד/ת לבתי הספר

מרץ     

13.3 מפגש קבוצתי

כתיבת קורות חיים

מפגש קבוצתי שיכלול סימולציות

תאריך מדויק יתפרסם בהמשך

הכנה לראיון עבודה

אפריל

17.4

28.4

ליווי אישי רגשי והכוונה למוסדות ספציפיים המתאימים למועמד/ת

מאי

15.5

מפגש קבוצתי בזום עם מנהלים

השראה לקראת חיפוש עבודה וטיפים ממנהלים לקראת היציאה לשטח

8.5 שיחות אישיות

שיחה וליווי אישי של כל אחד. יש להדגיש כי מדובר בתקופת שיא במציאת מקום עבודה והשיח עם הסטודנטים יהיה מעבר להגדרות הזמן הספציפיות בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד.

 

31.5

הצטרפות לסיור הלימודי במסגרת הקורס "צא ולמד"

יוני

5.6 המשך הכוונה אישית

12.6 סיכום

קבוצתי ואישי