סיוע לסטודנטים עם לקויי למידה באקדמיה | המכללה האקדמית תל חי

סיוע לסטודנטים עם לקויי למידה באקדמיה

סיוע לסטודנטים עם לקויי למידה באקדמיה

התאמות בבחינות:

הטיפול באישורי התאמות לבחינות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ובגין מגבלות רפואיות נעשה מול מרכז חממ"ה בלבד. ההתאמות נקבעות בהתאם להמלצות האבחון ובכפוף לנהלי המכללה.

זכאים להתאמות בבחינות:

  1. בגין לקויות למידה - סטודנטים אשר עברו אבחון מת"ל. (אבחון אחר מחוייב באישור ועדה).
  2. בגין הפרעת קשב - סטודנטים אשר בידיהם אבחנה מבדלת רפואית וכן אבחון מת"ל המעיד על השפעת הפרעת הקשב על תפקודי הלמידה.

מועדי הגשת אבחונים: 

ניתן להגיש מסמכים עד ארבעה שבועות מתחילת כל סמסטר. תאריך מדויק יפורסם בתחילת כל סמסטר בפורטל האישי.

כל מעבר בין יחידות (מכינות, הנדסאים, לימודי חוץ) מחייב פנייה מחודשת למרכז חממ"ה ע"פ התנאים לעיל.

תמיכה לימודית:

אימון אישי:

מפגשים אישיים לשיפור ההתנהלות וההתארגנות בזמן. במפגשים שמים דגש על:

  • יצירת איזון יעיל בין למידה, פנאי ועבודה.
  • פיתוח יכולת להעריך טווחי זמן לביצוע מטלות.
  • יצירת כלים אישיים לניהול זמן וניהול מטלות.
  • התמודדות עם קשיים בקשב וריכוז.

אסטרטגיות למידה:

מפגשי אסטרטגיות למידה פרטניים המסייעים בארגון בלמידה, אסטרטגיות זכירה, כלים למיקוד ובקרה בביצוע מטלות אקדמיות והתמודדות עם שיעור אקדמי.

חונכות אישית וקבוצתית:

החונכות מהווה חלק משמעותי ביותר בהצלחתם הלימודית של הסטודנטים.

החונכים הינם סטודנטים משנים מתקדמות המקבלים הדרכה וליווי ע"י יחידת החונכות.