לימודי שדה החוג לעבודה סוציאלית

עבודה סוציאלית לימודי שדה

עבודה סוציאלית לימודי שדה

מבוא

לימודי השדה הם חלק אינטגראלי מלימודי הסטודנט בעבודה סוציאלית. מטרתם להכין את הסטודנטים.יות למקצוע באמצעות התנסות ישירה עם אוכלוסיות נזקקות והקהילה, בליווי הדרכה אישית, על פי תוכנית הוראה ובהתאם לקצב ולדפוסי הלמידה. באמצעות ההכשרה עובר הסטודנט סוציאליזציה למקצוע ונבנית מחויבותו אליו, הזדהותו עם ערכים מרכזיים כולל האתיקה המקצועית ואמונתו הבסיסית ביכולת האדם להגיע לשינוי.

הכשרת השדה באקדמית תל-חי מתחילה בשנה א' בתוכנית הכנה לקראת הכשרה מעשית המתקיימת בשיתוף פעולה של היחידה ללימודי שדה ומרצי הקורס "סדנא לעבודה סוציאלית". התוכנית כוללת סיורים ותצפיות בשדה, מפגש עם עובדים סוציאליים ועבודתם, וזאת מתוך רצון לאפשר חשיפה הדרגתית למקצוע והכנה לקראת המפגש הישיר עם הפונים בהמשך.

"הטבילה במים העמוקים" מתחילה בשנה ב' בהכשרה מעשית פרטנית בת יומיים בשבוע בעיקר במחלקות רווחה ובעבודה עם ילדים בבתי"ס. בשנה ג' אנו מרחיבים את ההתנסות ובנוסף ליומיים הכשרה פרטנית במגוון שירותים שניוניים כגון: שיקום, בריאות הנפש, זקנה, בריאות, תקון, ילדים, נוער, התמכרויות ועוד, הסטודנטים.יות מתנסים.ות גם בחצי יום הכשרה מעשית קהילתית, המאפשרת התנסות בהתערבות ברמת הקהילה ובמעורבות חברתית-קהילתית פעילה. מודל ההכשרה הייחודי שלנו בשנה ג', המאפשר לכלל הסטודנטים שתי הכשרות: פרטנית וקהילתית, נובע מתוך אמונה, שהתנסות כזו תאפשר לנו להכשיר בוגרים בעלי זהות מקצועית מלאה יותר המצוידים בארגז כלים מגוון ומסוגלים לעשות  שימוש אפקטיבי בפרקטיקות השונות במקצוע.

ספר היחידה ללימודי שדה שנת תשפ"ב

לימודי שדה שנה ב':

לימודי השדה הפרטניים בשנה ב' הינם החשיפה הראשונה של הסטודנט לעבודת העובד הסוציאלי הלכה למעשה. מטרת ההכשרה בשדה לחשוף את הסטודנטים.יות למגוון התמודדויות מקצועיות עם פונים בשלבים שונים של חייהם ולהתנסות במגוון גישות וכלים עם הפונה ועם מערכות הקשורות לו ויכולות לסייע לו. ימי ההכשרה הם ראשון וחמישי, 14 ש"ש ומלווים בשעתיים הדרכה אינדיבידואלית הניתנת ע"י מדריכים מוסמכים.

מרבית הסטודנטים בשנה ב' מבצעים את לימודי השדה שלהם במחלקות לשירותים חברתיים. הרציונל לכך הוא כי בארגונים אלו ניתן ללמוד את הבסיס הראשוני של העבודה הסוציאלית ושל העשייה החברתית, להתנסות בהכרות עם פונים ממגוון אוכלוסיות כגון: זקנים, בעלי צרכים מיוחדים, חד הוריות, ילדים ונוער ועוד, לפגוש ולהיחשף לעבודתם של מס' עובדים סוציאלים כמודל לאנשי מקצוע ולבניית הזהות המקצועית.

מקומות נוספים בהם אנו משבצים סטודנטים הם בתי ספר, פנימיות, מרכזי יום לקשיש .

השיבוץ של מספר רב של סטודנטים בעבודה עם ילדים בבתי ספר הביאה אותנו להחלטה להקים מרכז למידה בתחום. מרכז הלמידה מאפשר לנו לתת לסטודנטים העשרה בידע ובתכנים ספציפיים, בכלים ובמפגש עם אנשי מקצוע בתחום.  ההשתתפות במפגשי מרכז הלמידה הינה חלק מההכשרה המקצועית בשדה ומחייבת השתתפות הסטודנטים.

לימודי שדה שנה ג':

  • עבודה פרטנית

לימודי השדה בשנה ג'  מהווים שנה שנייה של התמקצעות וחשיפה נוספת של הסטודנט לעבודת העובד הסוציאלי הלכה למעשה. מטרת ההכשרה בשנה ג' לחשוף את הסטודנטים למגוון התמודדויות מקצועיות וטיפוליות עם פונים בשלבים שונים של חייהם ולהתנסות במגוון גישות וכלים עם הפונה, כמו כן ניתנת לסטודנטים אפשרות לעבוד עם הפונים בכמה מתודות: פרטנית, קבוצתית  ומערכתית. שנת ההכשרה השנייה בשדה מאופיינת בעבודה בשירותים העוסקים בתחום התמחות ספציפי כמפורט: שיקום, בריאות הנפש, זקנה, בריאות, אלימות, ילדים, נוער, התמכרויות ותקון. תכני ההכשרה כוללים: הכרות עם השרות במסגרתו הקשורים לשרות הספציפי ונותנים מענים לפונים בהם מטפל הסטודנט. למידה והכרות של מערכות הפונה וצרכיו, כתיבת הערכת פונה, עריכת חוזה טיפולי ובניית תכנית טיפול והשתתפות בוועדות ודיונים מקצועיים רלוונטיים.  ימי ההכשרה הם ראשון וחמישי. הכוללים עבודה של הסטודנט.ית בתחום הידע הרלוונטי לשירות, השתתפות בישיבות צוות והכרות עם שירותים נוספים, 16 ש"ש ומלווים בשעתיים הדרכה אינדיבידואלית הניתנת ע"י מדריכים מוסמכים.      

  • עבודה קהילתית

בלימודי השדה בעבודה קהילתית הסטודנטים מתנסים לראשונה בתהליך כמעט מלא של התערבות ברמת הקהילה, החל מכניסה לארגון ולקהילה, מיפוי קהילתי, מיקוד צרכים ובחינת מענים, בחירת מענה להתערבות, תכנון ההתערבות והיעדים לשנה זו, תכנון הערכת ההתערבות, ביצוע היעדים וההערכה שתוכננה וסיכום. השיבוץ הקהילתי הינו ברובו לפרויקטים וארגונים בק"ש והאזור, מתוך רצון להשפיע ולהיות מושפעים מצרכי התושבים באזור. מתאפשר שיבוץ של סטודנטים מהחברה הערבית במקום מגוריהם וזאת עפ"י בקשתם. ההכשרה הקהילתית מתבצעת ביום שני אחה"צ למשך 5 שעות. בכל ארגון משובצים בין 2-4 סטודנטים המקבלים הדרכה משותפת על ידי מלווה מטעם הארגון.

החל מתשע"ד נפתחו גם שיבוצים ייחודים למסלול פרקטיקת מדיניות, שלראשונה החלו הסטודנטים במסלול זה את שנתם השלישית ללימודים. שיבוצים אלו מאפשרים לסטודנטים מהמסלול להתנסות בפעולה לשינוי מדיניות בתחומים שונים במרחב הגליל, כמו למשל: שינוי מדיניות בנושא ועדות הבטל"א בק"ש, שינוי בנושאים הקשורים לסטודנטים לע"ס במסגרת עו"סים שינוי, שינוי מדיניות בהנגשת זכויותיהם של הפונים בבית המשפט בק"ש ועוד.