עבודה סוציאלית תואר שני סגל החוג | המכללה האקדמית תל חי

עבודה סוציאלית תואר שני סגל החוג

עבודה סוציאלית תואר שני סגל החוג

ראשת התוכנית:

ד"ר הדס דורון

חברי הסגל האקדמי:

פרופ' חבר:  

פרופ' אילת שביט, פרופ' דורון לביא.

מרצה בכיר:

ד"ר אילה כהן, ד"ר הדס דורון, ד"ר ירון יגיל, ד"ר משה פרחי, ד"ר עפרה ולטר, ד"ר קרולין גוטמן.

מרצה:

ד"ר ורד גולן-שנער, ד"ר מאיה פלד-אברם ד"ר עומר לנס.

מורה:

מר עופר זילברברג, ד"ר שרון אגוזי.    

מורה מן החוץ:

עו"ד ד"ר מיכל סגל, גב' מרים בן עוז, מר עינב לוי, ד"ר רובי רוגל, פרופ' רחל לב-ויזל, פרופ' שירה הנטמן, גב' תמי סמיש-נמליך.