עבודה סוציאלית תנאי קבלה | המכללה האקדמית תל חי

עבודה סוציאלית תנאי קבלה

עבודה סוציאלית תנאי קבלה

ציון משוקלל (בין ממוצע הבגרות לציון הפסיכומטרי/מצרף) 610 (טווח ועדה החל מציון 600).

או ציון פסיכומטרי גולמי (ללא הבגרות) של 620 (טווח ועדה החל מציון 610).
רמת אנגלית בסיסי לפחות.
על המועמד להיות בגיל 20 לפחות בתחילת שנה"ל.

אנגלית: נרשמים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמי"/ר"ם. הציון הנדרש לעבודה סוציאלית הינו 85 לפחות.

עברית: מועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית ונבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית ו/או ששפת ההוראה בבית הספר התיכון שבו למדו אינה עברית, חייבים להציג ציון 110 לפחות במבחן ידע בעברית (יע"ל).

טווחי ועדה: ועדת הקבלה תדון במועמדים אשר אינם עומדים בדרישות הקבלה המלאות. 

חריגים: ועדת הקבלה תשקול קבלתם של מועמדים חריגים במקרים מיוחדים כגון, הגברת הנגשה להשכלה הגבוהה, אוכלוסיות ייחודיות, נתונים אישיים ייחודיים לתחום הלימוד.  אחוז החריגים לא יעלה על 10%.

לא עומדים בתנאי הקבלה? המכללה מציעה מגוון מכינות ואפשרויות לקבלה לאקדמיה. 
נשמח למסור לך פרטים נוספים בטלפון: 04-8181855 שלוחה 1 או *9827