על למידה משמעותית כבר שמעתם?

על למידה משמעותית כבר שמעתם?

הרבה אנשים מחליטים לעשות הסבה להוראה מכיוון שמבינים את המקום המרכזי שיש למערכת החינוך בחברה הישראלית בכללי, ולקידומו האישי והמקצועי של כל פרט בתוכה. מכיוון שלמערכת החינוך ישנה השפעה רבה על הידיעות, הערכים, הכישורים, התפיסות והגישות של התלמידים, ישנה חשיבות גדולה לכך שמערכת זו תפתח תלמידים בעלי תחושת מסוגלות גבוהה וסקרנות. תלמידים שנעשים מודעים יותר לתהליכי הלמידה שלהם, לאורח חייהם, תרבותם, שיהיו מסוגלים להגדיר מטרות ויעדים ויותר מכך, יפעלו למימושם, וכאן נכנסת לתמונה הלמידה המשמעותית.  

קידום למידה משמעותית על ידי משרד החינוך

משרד החינוך מפעיל בתקופה האחרונה מדיניות שמקדמת למידה משמעותית עבור ילדים בגילאי גן ועד תלמידים בכיתות י"ב. המטרה של מדיניות זו היא לפתח את כושר החשיבה של תלמידים, את היצירתיות שבהם, ואת יכולת הלמידה העצמית. הלמידה המשמעותית מעשירה את חוויית הלמידה, ואת מידת המעורבות החברתית של התלמידים. במסגרתה, התלמידים לומדים להעלות שאלות, לאתר מקורות מידע, לעבד אותם וליצור ידע חדש שרלוונטי יותר למאה שבה אנו חיים.

כמו כן מלבד השקעה בתלמידים, במסגרת המדיניות מתאימים גם את סביבת הלמידה ושמים דגש על הכשרות, ועל היערכות מתאימה של מוסדות החינוך השונים.

קידום מדיניות למידה משמעותית במערכת החינוך

אם אתם עושים הסבה להוראה בוודאי שמתם לב לשינוי משמעותי בגישה ובתכנית הלימודים. כיום מערכת החינוך מזמינה את מוסדות החינוך שנמצאים תחת פיקוחה לייצר דרך חינוכית ייחודית, ולהתקדם בה בהתאם לנקודות החוזק ולאתגרים של התלמידים והמורים בכל מוסד באופן ספציפי.

הלמידה המשמעותית שואפת לקדם תהליכי הוראה ולמידה יותר מעמיקים שמערבים את המורים והתלמידים, יוצרים הרבה יותר עניין ורצון ללמוד ומאפשרים להגיע להישגים גבוהים יותר. בנוסף, מושם דגש רב על דיאלוג מקצועי רחב בין כל השותפים ללמידה, כדי להגיע לתובנות בכל הנוגע לנקודות אשר דורשות שיפור. כך כל הלמידה מבוססת על תכנון, הבנייה ושיפור הן של המבנים, הן של הסביבה הלימודית והן של מנגנוני הלימוד השונים.

למידה משמעותית – מה זה בכלל?

הלמידה המשמעותית היא תהליך לימודי אשר מטרתו לגעת בתלמידים ובמחנכים על ידי התנסויות רגשיות, שכליות, ערכיות, חברתיות, גופניות, אומנותיות, יצירתיות ועוד. באמצעות הלמידה ניתן למצות את הפוטנציאל האישי, לשאוף למצוינות ולהעמיק בנושאים שמעניינים את הלומדים ולכן מספקים להם ערך. מעבר לכך, הלמידה מתרחשת תוך כדי יצירת יחסי גומלין עם הסביבה ולכן מתקיימת בתוך חללי הכיתות אך גם בפינות משחקים, בחצר, בספרייה, בבית, בקהילה, במרחב הדיגיטלי, בתנועת הנוער ועוד.

המהות של הלמידה המשמעותית היא ליצור הלימה בין החוויה הפדגוגית לבין החוויה הפסיכולוגית ולגרום לכל אחת להשלים ולהעצים את השנייה. כדי שזה יקרה, יש לבחון מזווית ראייה חדשה מרכיבים שונים ומגוונים כמו למשל מטרת ותהליכי הלמידה, המאפיינים של התלמידים, תכנית הלימודים, שיטות הוראה והערכה, התארגנות מערכתית והכשרת הצוותים.

הנחות היסוד שעומדות בבסיס הלמידה המשמעותית

בבסיסה של מדיניות הלמידה המשמעותית עומדות כמה וכמה הנחות יסוד והן:

 • בני אדם הם סקרנים מטבעם – כתוצאה מכך תהליכי למידה וחיפוש אחר משמעות הם צורך אנושי מהותי.
 • למידה היא תהליך אישי – תהליך זה מתרחש במסגרת יצירת פעילות גומלין חברתית ועל ידי מעורבות והתנסות.
 • אנשים שונים לומדים בדרכים שונות – לכן יש צורך ביצירת אקלים חינוכי חיובי ותומך ובמרחבי למידה ובחירה.
 • אנשים לומדים טוב יותר כאשר יש להם מטרות מוגדרות – כאשר בני אדם מקבלים על עצמם מטרות הם יטיבו ללמוד. עם זאת, על המטרות להיות ברות השגה.
 • לסביבה החינוכית יש תפקיד חשוב – החל בצוות החינוכי דרך סביבת הלמידה עצמה ועד לאתגרים ולשגרה.

התאמת מערכת החינוך למציאות המשתנה

המציאות שאנו חיים בה מאוד דינמית והיא משתנה בקצב מהיר. במציאות של היום הטכנולוגיה מאוד מתקדמת ומתפתחת, יש הצפה של ידע, נגישות נרחבת למידע ומלא שינויים תרבותיים וחברתיים שבאים לידי ביטוי בדרכים שונות. כל השינויים הללו מובילים להבנה שגם מערכת החינוך צריכה להתאים את עצמה למציאות המשתנה, ולכן קיימת חשיבות גדולה לקידום למידה משמעותית במוסדות החינוך.

מה המטרות של הלמידה המשמעותית?

ללמידה המשמעותית יש מטרות שונות, ביניהן:

 • טיפוח והקניית כישורים ומיומנויות בהתאם למציאות המשתנה שבה אנו חיים.
 • יצירת חדוות למידה ותשוקה לדעת מתוך חוויות רגשיות, קוגניטיביות וחברתיות.
 • מתן מענה מותאם לצרכי למידה שונים.
 • יצירת שיח המבוסס על אמון, העצמה והוקרה.
 • זיהוי גורמים מעכבי למידה, לצד גורמים מקדמי למידה, תוך פיתוח תחושת המסוגלות והמימוש העצמי.
 • יצירת מעורבות גדולה יותר של התלמידים בכתה, בבית הספר ובחיי הקהילה.

מרכיבי הלמידה המשמעותית

הלמידה המשמעותית מאוד חשובה והיא תהיה בעלת ערך רב לאדם ולחברה כל עוד תהליכי הלמידה יספקו חוויה חיובית, יתנו מענה לצרכים קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים, יביאו לידי ביטוי סגנונות למידה שונים, יחזקו את הזהות, יחדדו מהם הגורמים המעכבים ומהם הגורמים המקדמים במסגרת תהליך הלמידה, יפתחו הבנה, ויאפשרו להעמיק בנלמד, ליישם ולהגיע להישגים גבוהים.

הלמידה המשמעותית מערבת את התלמידים בתהליך הלמידה, היא מספקת להם התנסויות פעילות שונות ומחזקת את תחושת המסוגלות שלהם. התלמידים שותפים בתהליכי הלמידה השונים, הם יכולים להעלות יוזמות, הם בוחרים היכן ללמוד ואיך, מגיעים לתוצרים, מקבלים עליהם משוב והרבה יותר נכונים יותר ללמוד.

גם התכנים עצמם והמסרים השונים מועברים בצורה נגישה יותר, מאתגרת, מסקרנת ומותאמת לתלמידים. מבנה הלימודים הרבה יותר גמיש, מותאם למציאות ותורם ללמידה עצמאית, כך שהתלמידים יכולים להגדיר מטרות אישיות ולפעול למימושן יותר בקלות. הסביבה הלימודית עשירה, מגוונת ומקדמת וגם המורים עוברים הכשרה ופיתוח מקצועי כך שיוכלו לקדם תהליכי למידה משמעותית ולהגיע להישגים.

אם רציתם לעשות הסבה להוראה, זהו זמן מושלם. מערכת החינוך נמצאת בתחילתו של שינוי מרגש שממנו כולם מרוויחים – תלמידים, מורים והחברה כאחד.

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
TRUE
3682480
pscZGzo-ZV6q0eAYciiYHJNtZ2WtyMBQS9qUM6BviOk
Google no captcha
1
דברו איתי!
form-HT8DYcqCd5F6ClUQWyora_aGD4iwbP7vFLlItbCzvUo
webform_submission_contact_us_paragraph_1896_add_form