פטור ממכרז | המכללה האקדמית תל חי

פטור ממכרז

פטור ממכרז

מכרז מס' מהות ההתקשרות תאריך פרסום הערות כלליות קבצים מצורפים
2/2021 התקשרות עם זוכה חשכ"ל לרכישת מתגים 11/03/2021 התקשרות לרכישת מתגים בעלות כוללת של כ500 אש"ח
פטור 1/2021 התקשרות עם ספק יחיד קבוצת נאוטק בע"מ 28/02/2021 התקשרות עם קבוצת נאוטק בע"מ לרכישת רישיונות ZOOM, איחסון הקלטות ושירות לתקופה של שנה. סך ההתקשרות כ260 אש"ח.