פסיכולוגיה התפתחותית לימודי השלמות לתואר שני | המכללה האקדמית תל חי

פסיכולוגיה התפתחותית לימודי השלמות לתואר שני

פסיכולוגיה התפתחותית לימודי השלמות לתואר שני

ההרשמה לתכנית השלמות הינה לשנה"ל תשפ"ג

למי מיועדים:

לימודי השלמות מיועדים לכל המתעניינות/ים בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית אשר לא למדו את הקורסים הבאים כחלק מלימודי התואר הראשון:

שם הקורס

היקף נ"ז הנלמד בתל-חי

היקף נ"ז

ציון נדרש לקבלה

מבוא לפסיכופיזיולוגיה

5

4

70

מבוא לפסיכולוגיה לחוג לפסיכולוגיה + תרגיל

5

4

70

פסיכולוגיה אבנורמלית

4

4

70

פסיכולוגיה חברתית + תרגיל

5

4

70

פסיכולוגיה קוגניטיבית + תרגיל

5

4

70

שיטות מחקר + תרגיל

4

4

70

פסיכולוגיה התפתחותית

4

4

70

מבוא לסטטיסטיקה לחוג לפסיכולוגיה + תרגיל

6

4

70

תיאוריות אישיות

4

4

70

 

לתשומת ליבך, למידת קורסי ההשלמה אינה מבטיחה קבלה לתכנית לתואר שני.

הקבלה לתכנית מותנית בהחלטת ועדת קבלה.

 

להלן הקורסים הרלוונטיים הניתנים בשנה"ל תשפ"ג במסגרת לימודי תכניות לתואר ראשון במכללה האקדמית תל חי:

קישור למערכת לימודי השלמות בשנה"ל תשפ"ג

 

תהליך הרישום:

א. לרישום מקוון לתכנית השלמות
ב. לאחר תשלום דמי ההרשמה, יש להוריד את טופס הרישום לקורסים הרצויים 
ג. יש לשלוח את הטפסים למייל: [email protected]

פרסום רשימת הקורסים וההרשמה לשנה"ל תשפ"ג לסמסטר א' תפתח במהלך חודש אוגוסט 2022 והרישום לסמסטר ב' במהלך חודש  פברואר 2023.

לימודי השלמות בסמסטר קיץ - דרך היחידה ללימודי חוץ:

מתוך קורסי ההשלמות, ניתן  ללמוד את הקורסים פסיכולוגיה התפתחותית א+ב (בהיקף 4 נ"ז).
ופסיכופתולוגיה א+ב (בהיקף 4 נ"ז) במתכונת של אינטנסיב בסמסטר קיץ. האינטנסיביים מופעלים ע"י היחידה ללימודי חוץ בהתאם לביקוש ומספר נרשמים.
לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות טלפונית לחטיבה ללימודי חוץ 04-8181855 שלוחה 5, או דרך המייל: [email protected], או לפנות למרכז מידע והכוונה בטלפון 04-8181855.